HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

Activities pporting Atomic energy applications

 

1. CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẢM BẢO AN TOÀN BỨC XẠ

  • Trong Y tế : Thực hiện các dịch vụ kiểm tra chất lượng thiết bị X-Quang trong y tế; kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị PET, SPECT, máy gia tốc, gamma knife, thiết bị xạ trị các loại. Đào tạo kỹ thuật viên trong các hoạt động này.

Medical field: Carry out services on verification and calibration of X-ray machines and radiation measurement equipments in the field of Medical…; QA/QC for X ray, CT, PET, SPEC, Accerator, Gamma knife and the other therapy equipments in medicine’s facilities. Training the technicians on this fields.

 • Các nghành khác : Đo đạc, khảo sát và đánh giá An toàn bức xạ cho các cơ sở bức xạ, các hoạt động liên quan đến bức xạ trong y tế, công nghiệp, môi trường…;

Measuring, surveying and assessing radiation safety for the radiation organization in the field of  Medical, Industrial and Environment…;

 • Tư vấn thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, thi công lắp đặt và đánh giá An toàn bức xạ: các phòng chụp X-quang y tế, phòng xạ trị, nhà chụp ảnh bức xạ trong công nghiệp và các công trình đảm bảo An toàn bức xạ.

Designing, caculatition shielding, installing and commissioning for X ray, CT, radiation therapy room and Radiography testing room in Industrial.

 2. CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ LÀM THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP

 • Giấy phép hoạt động cơ sở bức xạ, sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ; Hỗ trợ thủ tục chấm dứt hoạt động và xử lý nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;

Carry out consultancy and guidance on the procedures of notification registration and licence issuance to radiation-related activities; Consultancy and guidance to stop and treat used radiation sources.

 • TỔ CHỨC ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ : Đào tạo an toàn bức xạ trong Công nghiệp và Y tế. Xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản và phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó các sự cố bức xạ;

Carry out training on Radiation Safety. Buil up possible scienarios for radiation breakdow to practise in.

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Thực hiện các dịch vụ kiểm tra chất lượng thiết bị X-Quang trong y tế ; kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị X-quang, PET, SPECT, máy gia tốc, gamma knife, thiết bị xạ trị từ xa và áp sát. Đào tạo kỹ thuật viên trong các hoạt động này

Carry out services on verification and calibration of X-ray machines and radiation measurement equipments in the field of Medical…; QA/QC for X ray, CT, PET, SPEC, Accerator, Gamma knife and the other therapy equipments in medicine’s facilities. Training the technicians on this fields

Đo đạc, khảo sát và đánh giá An toàn bức xạ cho các cơ sở bức xạ, các hoạt động liên quan đến bức xạ trong y tế, công nghiệp, môi trường…;

Measuring, surveying and assessing radiation safety for the radiation organization in the field of  Medical, Industrial and Environment…

Kiểm tra, kiểm định, hiệu chỉnh, thiết bị bức xạ

 

Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị X-quang

Đánh giá an toàn bức xạ môi trường

 

 HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN AN TOÀN BỨC XẠ

Tổ chức các lớp tập huấn  An toàn bức xạ trong Công nghiệp và Y tế.

Xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản và phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó các sự cố bức xạ trong y tế, công nghiệp;

Carry out training on Radiation Safety. Buil up possible scienarios for radiation breakdow to practise in Health,  Industrial and Environment fields.

Lớp tập huấn kiến thức an toàn bức xạ

 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TỔ CHỨC DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ

Thực hiện quy định của luật Năng lượng Nguyên Tử, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm Đánh Giá Không Phá Hủy (NDE) tiến hành phối hợp, hỗ trợ các cơ quan quản lý về an toàn bức xạ, các cơ sở bức xạ xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ tên cả nước.

Mục tiêu của các chương trình đào tạo, diễn tập ứng phó sự cố là nâng cao năng lực quản lý và ứng phó sự cố bức xạ thông qua việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố, đào tạo nguồn nhân lực, hướng dẫn trang bị máy móc thiết bị thích hợp và diễn tập trên các tính huống giả định để sẵn sàng ứng phó các tính huống mất an toàn bức xạ có thể xảy ra.

 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức, hướng dẫn diễn tập ứng phó sự cố bức xạ

 

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

CÔNG TRÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN BỨC XẠ

 

 1. Tư vấn thiết kế, cung cấp vật tư – thiết bị (Barit, gạch bê tông, chì, liều kế, máy X-quang,các thiết bị an toàn bức xạ khác …), thi công lắp đặt và đánh giá An toàn bức xạ các phòng chụp X-quang, phòng xạ trị, nhà chụp bức xạ trong công nghiệp và các công trình đảm bảo An toàn bức xạ;

Designing, caculatition shielding, installing and commissioning for X ray, CT, radiation therapy room and Radiography testing room in Industrial.

 1. Tư vấn và làm thủ tục xin cấp phép sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, hoạt động của cơ sở bức xạ;

Carry out consultancy and guidance on the procedures of notification registration and licence issuance to radiation-related activities.

Thiết kế, thi công khu đặt máy xạ trị Cobal 60

Thiết kế, thi công nhà chụp ảnh bức xạ công nghiệp

 

 

CUNG CẤP VẬT TƯ, VẬT LIỆU  ĐẢM BẢO AN TOÀN BỨC XẠ

 

Liều kế cá nhân TLD

Được bộ KHCN cấp phép sử dụng

Vùng tuyến tính: 1mGy- 5Gy

 Chì che chắn tia bức xạ

 • Các hình dạng gồm: gạch chì (hình dạn theo yêu cầu), chì tấm cán mỏng (rộng 50cm, dài tối đa 2.5m), chì hạt (các loại đường kính).
 • Độ tinh khiết, độ cứng đáp ứng theo yêu cầu khi đặt hàng 

 

Barit thi công che chắn bức xạ

 • Dạng bột có kích thước cỡ vài chục micromet.
 • Hàm lượng theo yêu cầu (tối đa 90%). 

 

Tủ chia liều trong y tế (hot lab)

Thiết kế theo địa hình thực tế của khách hàng.

Khả năng che chắn đảm bảo an toàn theo qui định tại thông tư.

 

Áo chì, yếm chì, gạc chì, găng tay chì, kính chì…

Khả năng che chắn tương đương tối thiểu 0.25mm chì

 

 

 

Thiết bị đo bức xạ môi trường cầm tay

  

Thiết bị quan trắc bức xạ môi trường

 

Thiết bị đo và lập bản đồ bức xạ môi trường

 

 

 

Thiết bị phân tích anphal, Beta WPC-1050

 

Thiết bị soi chiếu kiểm tra sản phẩm trong công nghiệp

 

HỒ SƠ PHÁP LÝ

Chứng nhận pháp lý trong hoạt động hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

Legal certification activities supporting nuclear energy applications