ĐÀO TẠO & TƯ VẤN KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY (NDT)

Thành công của bạn chính là sứ mệnh của chúng tôi” 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN NHÂN VIÊN NDT THEO TIÊU CHUẨN SNT-TC-1A

Chương trình đào tạo, đánh giá và chứng nhận nhân viên NDT theo tiêu chuẩn SNT-TC-1A được Trung tâm đánh giá không phá hủy NDE, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (Vinatom) tổ chức giảng dạy trên phạm vi toàn quốc. Nếu bạn đang muốn tìm một cơ sở đào tạo NDT chuyên nghiệp, muốn có được chứng chỉ NDT được các tổ chức Đăng kiểm, các công ty Trong và Ngoài nước thừa nhận, không cần tìm đâu xa hãy đến với Trung tâm NDE với 2 cơ sở đào tạo chính:

 • Trụ sở chính : Số 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Cơ sở đào tạo : Phòng 202, Seaview 1, KĐT Chí Linh, Phường 10, TP Vũng Tàu

 

 

 

 

Một số mẫu chứng nhận cho các học viên tham gia các khóa đào tạo NDT

THÔNG TIN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NDT THEO TIÊU CHUẨN SNT-TC-1A

 Một số khuyến nghị cho đào tạo và yêu cầu trình độ kinh nghiệm của học viên mới

Phương pháp Bậc Số giờ đào tạo Kinh nghiệm
Số giờ tối thiểu trong phương pháp Tổng số giờ trong NDT
Kiểm tra thấm lỏng-PT I 4 70 130
II 8 140 270
Kiểm tra hạt từ-MT I 12 70 130
II 8 210 400
Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ-RT II 40 210 400
II 40 630 1200
Kiểm tra siêu âm-UT I 40 210 400
II 40 630 1200
Kiểm tra trực quan-VT I 8 70 130
II 16 140 270

 

Chú ý:

 –   Với chứng chỉ bậc II, kinh nghiệm phải gồm thời gian ở bậc I hoặc tương đương. Nếu một cá nhân được đánh giá trực tiếp lên bậc II mà không có thời gian ở bậc I, thì kinh nghiệm yêu cầu phải gồm tổng thời gian được yêu cầu cho bậc I và bậc II và thời gian đào tạo phải bao gồm tổng số giờ được yêu cầu cho bậc I và bậc II.

–   Với chứng chỉ Level III, kinh nghiệm được yêu cầu phải gồm tổng thời gian được yêu cầu cho Level I và Level II, cộng thêm thời gian liên quan đến các yêu cầu giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm cho NDT Level III. Thời gian đào tạo chính thức yêu cầu phải gồm thời gian của Level I và Level II, cộng thêm bất kỳ một đợt đào tạo bổ xung được xác định trong qui trình văn bản của cơ quan chủ quản.

 THÔNG TIN CÁC BÀI THI ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN NHÂN VIÊN NDT

BẬC I, II THEO TIÊU CHUẨN SNT-TC-1A

 • Học viên mới
 • Bài thi lý thuyết chung ( LTC): 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian 60 phút
 • Bài thi lý thuyết chuyên sâu ( LTCS): 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian 60 phút
 • Bài thi thực hành (TH) :
 • Phương pháp kiểm tra siêu âm-UT, phương pháp chụp ảnh phóng xạ-RT: 02 mẫu thi, thời gian 180 phút
 • Phương pháp kiểm tra thấm lỏng-PT, phương pháp kiểm tra hạt từ-MT, phương pháp kiểm tra trực quan-VT: ✌02 mẫu thi, thời gian 120 phút
 • Điều kiện cấp chứng chỉ:

Điểm thi trung bình =  ≥ 80 điểm và tất cả các bài thi lý thuyết ≥ 70 điểm, bài thi thực hành ≥ 80 điểm

 • Học viên gia hạn
 • Bài thi lý thuyết chuyên ngành ( LTCS): 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút
 • Bài thi thực hành (TH) :
 • Phương pháp kiểm tra siêu âm-UT, phương pháp chụp ảnh phóng xạ-RT: 02 mẫu thi, thời gian 180 phút
 • Phương pháp kiểm tra thấm lỏng-PT, phương pháp kiểm tra hạt từ-MT, phương pháp kiểm tra trực quan-VT: 02 mẫu thi, thời gian 120 phút
 • Điều kiện cấp chứng chỉ gia hạn:

Điểm thi trung bình =  ≥ 80 điểm và bài thi lý thuyết ≥ 70 điểm, bài thi thực hành ≥ 80 điểm

  THÔNG TIN CÁC BÀI THI ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN NHÂN VIÊN NDT BẬC III THEO TIÊU CHUẨN SNT-TC-1A

 Học viên mới

 • Bài thi Basic-cơ bản (B): 55 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian 100 phút
 • Bài thi Method-phương pháp (M): 65 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian 120 phút
 • Bài thi Specific-chuyên sâu (S): 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian 60 phút
 • Điều kiện cấp chứng chỉ:

Điểm thi trung bình =  ≥ 80 điểm và tất cả các bài thi ≥ 70 điểm

 • Học viên gia hạn
 • Bài thi Specific-chuyên sâu (S): 20 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian 60 phút
 • Điều kiện cấp chứng chỉ: Điểm thi ≥ 80 điểm