Tiếp tục chủ trương đẩy mạnh và cải tiến các hình thức triển khai hoạt động ứng dụng trong điều kiện dịch Covid 19 ngày càng phức tạp, được sự cho phép của Cục An toàn bức xạ, từ ngày 27-28/08/2021, tại Trung tâm Đánh giá Không phá hủy (NDE) đã thực hiện khóa đào tạo trực tuyến về An toàn bức xạ cho các đơn cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Giảng viên đào tạo An toàn bức xạ

Trước khi diễn ra khóa đào tạo, bộ phận triển khai khóa đào tạo trực thuộc phòng Hỗ trợ kỹ thuật và các giảng viên đã có buổi đào tạo thử, đánh giá chất lượng dưới sự giám sát của Cục An toàn bức xạ. Toàn bộ hoạt động tổ chức của khóa học đã được Trung tâm nghiêm túc tuân thủ các quy định, hướng dẫn khi thực hiện đào tạo trực tuyến như: Đảm bảo chất lượng đường truyền; nội dung giảng dạy; giới thiệu giáo cụ trực quan…

Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 27/08/2021 đến ngày 28/08/2021, học viên là cán bộ quản lý và nhân viên, kỹ thuật viên làm việc trong lĩnh vực y tế liên quan đến X-quang chẩn đoán, xạ trị và y học hạt nhân, cán bộ quản lý và nhân viên, kỹ thuật viên.

Tham gia giảng dạy có giảng viên Dương Ngọc Đức và giảng viên, chuyên gia Vũ Tiến Hà với nội dung đào tạo về an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành theo quy định của Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn, phụ trách ứng phó sự cố bức xạ và hoạt động dịch vụ đào tạo An toàn bức xạ.

Hình ảnh đào tạo và trao đổi với học viên trong khóa học

Sau từng bài đều có sự tương tác, trao đổi giữa giảng viên bằng việc hỏi trực tiếp, gửi ý kiến trên nhóm chat và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của học viên. Theo yêu cầu của Cục An toàn bức xạ, việc tổ chức thi đánh giá sẽ được thực hiện trực tiếp sau khi dịch bệnh Covid 19 đã được kiểm soát, đảm bảo an toàn theo quy định của các cơ quan quản lý từ Trung ương tới địa phương và cơ quan chủ quản.

Đây là mô hình đào tạo mới, trong thời gian tới Trung tâm tiếp tục xem xét các ý kiến đánh giá, phản hồi từ học viên và đơn vị quản lý để cải tiến đáp ứng nhu cầu chất lượng đào tạo và yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên.

Hà nội, ngày 30 tháng 8 năm 2021

Bộ phận truyền thông, Trung tâm NDE