Tiếp nối chủ đề “Phát triển bền vững dựa vào khoa học công nghệ” và “Khoa học công nghệ gắn với doanh nghiệp” do Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phát động, trong những năm qua, Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) đã và đang đẩy mạnh các hoạt động bao gồm: Tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và triển khai ứng dụng tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Đây là những nỗ lực trong việc phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cung cấp những giá trị cốt lõi cho các doanh nghiệp.

Nằm cách thủ đô Hà Nội 200 km trên trục giao lưu Bắc – Nam với nhiều lợi thế quan trọng về giao thông, có cảng biển nước sâu, gần sân bay Sao Vàng, Khu kinh tế Nghi Sơn được thành lập theo Quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ; với diện tích tự nhiên 18.611,8 ha, trong đó diện tích quy hoạch đất công nghiệp và dịch vụ trên 3.500 ha. Đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản như: Lọc hóa dầu, nhiệt điện, xi măng luyện cán thép cao cấp, sửa chữa và đóng mới tàu biển… Với tiềm năng, lợi thế và vị trí thuận lợi, Khu kinh tế Nghi Sơn đang trở thành khu vực phát triển năng động, trọng điểm phía Nam của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tạo động lực, sức lan tỏa mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh lân cận.

Tiếp nối những kết quả và công việc đã thực hiện trong giai đoạn trước nên ngay từ những ngày đầu năm 2021 Trung tâm NDE đã được các đơn vị tại Khu kinh tế Nghi Sơn tiếp tục ký hợp đồng triển khai cho một loạt các hoạt động như:

  • Đào tạo về kiểm tra không phá hủy cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng Nhà máy Xi măng Nghi Sơn. Đây là đợt tập huấn quan trọng giúp đội ngũ kỹ thuật của nhà máy nâng cao năng lực trong các công tác giám sát và duy trì chất lượng vận hành. Hoàn thành khóa đào tạo, tất cả các học viên đều có được nhận thức cao, nắm bắt được các kỹ năng cần thiết đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác mới việc phối hợp đánh giá chất lượng các hạng mục liên quan.
Khóa đào tạo NDT tại Xi măng Nghi Sơn
  • Kế thừa sự hợp tác trong dịch vụ kiểm tra dòng điện xoáy, đánh giá tình trạng chất lượng ống bình ngưng (condenser) trong tháng 10 năm 2020, Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 tiếp tục đề xuất Trung tâm NDE là đơn vị tư vấn Nghiên cứu, xây dựng một chương trình kiểm tra đánh giá các hạng mục lò hơi nhằm kiểm tra tổng thể, giảm nguy cơ, sự cố dẫn đến dừng lò, đồng thời làm cơ sở xây dựng các dữ liệu theo dõi, hướng đến dự báo tuổi thọ. Với công suất 2 x 300 MW sử dụng nguyên liệu đốt than, công nghệ ngưng hơi truyền thống, bắt đầu vận hành từ năm 2013, đến nay đã đạt mốc sản lượng trên 20 tỷ kWh, nhà máy hiện đang rất quan tâm đến công tác kiểm tra đánh giá lò hơi và các hạng mục liên quan để đảm bảo duy trì vận hành ổn định, hiệu quả, góp phầm đảm bảo an ninh năng lượng.
Các buổi làm việc trực tiếp giữa hai đơn vị nhằm cụ thể các vấn đề kỹ thuật

Thông qua các chuyến khảo sát và buổi làm việc với đại diện kỹ thuật của Nhà máy, các cán bộ của Trung tâm NDE đã khẩn trương xây dựng, hoàn thiện “Chương trình kiểm tra lò hơi cho nhà máy nhiệt điện”. Chương trình kiểm tra đã nhận được sự quan tâm thông qua đoàn cán bộ của Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đến làm việc trực tiếp. Trong buổi làm việc, đại diện của NDE đã có bài trình bày chi tiết các nội dung trong chương trình kiểm tra. Trong đó có làm rõ yêu cầu kiểm tra cho mỗi hạng mục, nguyên nhân hình thành hư hại, phương pháp áp dụng, tiêu chí đánh giá chất lượng, tần suất… Qua đó, mở ra các cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa hai đơn vị, đặc biệt hứa hẹn một cơ hội thử nghiệm và ứng dụng cho nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng chương trình kiểm tra hệ thống đường ống hơi chính bằng việc sử dụng các phương pháp NDT trong các nhà máy nhiệt điện” mà Trung tâm NDE đang thực hiện nghiên cứu, sẽ mở ra nhiều hơn các giải pháp mới.

Thông qua các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng triển khai tại khu Kinh tế Nghi Sơn sẽ là cơ sở để Trung tâm NDE cố gắng, không ngừng hoàn thiện và làm tốt vai trò là một trong các đơn vị uy tín trong việc cung cấp dịch vụ liên quan cho kiểm soát đảm bảo chất lượng. Với những định hướng và chủ trương của Lãnh đạo các cấp đã đề ra ở hiện tại và các giai đoạn tiếp theo, đội ngũ cán bộ Trung tâm NDE luôn quyết tâm và tin tưởng cho sự hoàn thành các mục tiêu, đóng góp chung cho sự phát triển của đất nước.

Trung tâm Đánh giá không phá hủy