Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2 (NS2PC) là công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc sở hữu của ba cổ đông Marubeni Corporation (Nhật Bản), Korea Electric Power Corporation (Hàn Quốc) và Tohoku Electric Power Co., Inc (Nhật Bản) được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam. Hoạt động chính của NS2PC là thực hiện xây dựng và vận hành (trong 25 năm), dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 tại tỉnh Thanh Hóa theo hình thức Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT).

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 được xây dựng từ năm 2018 và đi vào vận hành chính thức từ tháng 08 năm 2022 với công suất là 1.200MW (600MWx2tổ máy), công nghệ siêu tới hạn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đặt hàng xây dựng, sử dụng nhiên liệu than nhập khẩu. Cổ đông: Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản): 40%; Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (Hàn Quốc): 50%; Tohoku Electric Power Co., Inc (Nhật Bản): 10%.

Trên cơ sở tìm hiểu, khảo sát, đánh giá năng lực và họp trực tuyến phỏng vấn trực tiếp năng lực của Trung tâm NDE (ngày 10 tháng 3 năm 2023); đại diện Lãnh đạo của bộ phận vận hành và phòng kỹ thuật Công ty NS2PC đã chính thức lựa chọn Trung tâm NDE là đơn vị triển khai các khóa đào tạo về Kiểm tra NDT, trong đó tập trung vào yêu cầu thực tiễn của Nhà máy đối với các hạng mục quan trọng.

Nhiệt điện Nghi Sơn 2

Căn cứ đề xuất của NS2PC Trung tâm đã thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo dựa trên yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế ASME và kinh nghiệm thực tiễn trong gần 20 năm qua đối với công tác kiểm tra, bảo dưỡng tại các Nhà máy Nhiệt điện tại Việt Nam.

Tháng 6, Trung tâm và Nhà máy đã ký kết Hợp đồng Đào tạo và thực hiện khóa đầu tiên từ ngày 12-16/6/2023 với 10 cán bộ đến từ các phòng: Kỹ thuật; Bảo trì và Vận hành. Theo yêu cầu và đề xuất của Nhà máy, Trung tâm đã tập hợp các bộ mẫu có chứa khuyết tật theo tiêu chuẩn và rất nhiều mẫu ống được sưu tập từ một số nhà máy để làm chất liệu cho bài giảng giúp cho việc thực hành của học viên sát với thực tế cũng như có cơ sở đối chứng, so sánh khi đánh giá.

Hình ảnh học viên tham dự và trao đổi với giảng viên
Hình ảnh học viên tham dự và trao đổi với giảng viên

Chương trình đào tạo đã được các cán bộ kỹ thuật nhà máy trao đổi, chia sẻ những vấn đề đang quan tâm của khi nhà máy đi vào vận hành khai thác. Với mong muốn thông qua kinh nghiệm thực tiễn các giảng viên sẽ có tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ để hỗ trợ cho nhà máy trong các chương trình kiểm tra bảo dưỡng và sửa chữa và trực tiếp có sự tham gia, đánh giá của học viên diễn ra với tinh thần cao.

Sau khi kết thúc khóa học các học viên đã được đánh giá năng lực qua bài kiểm tra lý thuyết chung, lý thuyết chuyên sâu và thực hành. Khóa học cũng có sự theo dõi, giám sát và đánh giá của bộ phận quản trị nhân sự của Nhà máy. Qua đó, Trung tâm NDE sẽ nhận được phản hồi về chất lượng của Chương trình đào tạo theo đúng tinh thần ISO 9001:2018.

Với những thành công của khóa đào tạo, Trung tâm NDE đã được Lãnh đạo Nhà máy và Lãnh đạo các phòng ban đánh giá cao với các bài giảng; kinh nghiệm thực tiễn mà các giảng viên đã đưa ra trao đổi, thảo luận trong các buổi đào tạo lý thuyết và thực hành. Hy vọng, trong thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục có các kế hoạch hợp tác với Nhà máy không chỉ với các chương trình đào tạo và với các Chương trình kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ của nhà máy trong tương lai.

Nhóm truyền thông NDE