Sáng ngày 16/05/2023, Công đoàn Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thế Vinh – Phó chủ tịch Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, đồng chí Đặng Thị Thu Hồng – Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm Đánh giá không phá hủy và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Đánh giá không phá hủy. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 03 đồng chí: đồng chí Đặng Thị Thu Hồng – Bí thư chi bộ, P. Giám đốc Trung tâm NDE, đồng chí Vũ Hữu Cường – Chủ tịch Công đoàn Trung tâm NDE nhiệm kỳ 2020 – 2023; đồng chí Giang Thị Tuyết Nhung – Ủy viên BCH Công đoàn Trung tâm NDE nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Theo báo cáo tổng kết của Công đoàn Trung tâm NDE nhiệm kỳ 2020-2023 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028, tổng số công đoàn viên là 37 người với 09 công đoàn viên nữ. Trong nhiệm kỳ vừa qua có một số biến động đặc biệt là sự thay đổi trong Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 từ 05 đồng chí xuống còn 03 đồng chí do 02 đồng chí trong BCH chuyển công tác. Mặc dù có sự thay đổi về nhân sự cùng với sự khó khăn về mặt kinh tế, xã hội đặc biệt là những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài song với sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ, sự hỗ trợ giúp đỡ của Chính quyền Trung tâm, tập thể Ban Chấp Hành, Công đoàn NDE đã hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức Công đoàn chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho cán bộ, viên chức, người lao động trong Trung tâm.

Các hoạt động chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ kịp thời, quý báu đối với một số công đoàn viên  trong đại dịch Covid; hỗ trợ nhau trong hoạt động nghiên cứu; ứng dụng triển khai đã thấy rõ vai trò to lớn cũng như tâm huyết của các đồng chí trong BCH Công đoàn.

Công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức của công đoàn và người lao đồng rất được trú trọng như chia sẻ; giới thiệu; trao đổi các tài liệu liên quan tới Luật Khoa học công nghệ; Luật viên chức; các quy định; quy chế gắn với viên chức, người lao động được tuyển dụng mới trong năm 2021-20222. Công đoàn Trung tâm NDE cũng thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động đồng thời phối hợp tốt với chính quyền trao đổi, đối thoại với cán bộ, viện chức và người lao động đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền lợi của người lao động góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành cũng thẳng thăn nhìn nhận một số tồn tại trong quá trình tổ chức, hoạt động như: việc phát động các phong trào chủ yếu là các ngày lễ chính trong năm chưa mang tính xuyên suốt, chưa có nhiều sáng tạo cũng như chưa có các giải pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao hơn nữa đời sống cho công đoàn viên… từ đó Ban chấp hành Trung tâm NDE đã phân tích nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023 -2028

Đại hội vinh dự nhận được sự đánh giá cao của đồng chí Nguyến Thế Vinh – Phó chủ tịch Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đồng chí chúc mừng sự thành công của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2023 và khen ngợi trước những thành tích đã đạt được của BCH Công đoàn đồng thời cũng khẳng định Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam luôn ủng hộ và hỗ trợ cho các hoạt động của  Công đoàn cơ sở bởi sự thành công của các Công đoàn cở sở gắn liền với sự thành công và phát triển của Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và chúc Đại hội sẽ bầu ra đội ngũ BCH đáp ứng yêu cầu về quy định, nhiệt huyết và năng động.

Đồng chí Nguyễn Thế Vinh – Phó chủ tịch Công đoàn Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Đặng Thị Thu Hồng, Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Trung tâm với những khó khăn về số lượng nhân sự của BCH, Trung tâm có những thay đổi do phải sắp xếp lại phòng ban theo Nghị định 120 dựa trên Điều lệ mới được ban hành nhưng BCH Công đoàn đã tổ chức, triển khai các hoạt động rất quy củ, bài bản và khoa học. Đại diện Công đoàn được tham gia vào hầu hết các mặt công tác lớn của Trung tâm vì vậy BCHCĐ đã giúp Ban lãnh đạo Trung tâm trong việc phối hợp, đối thoại và giải quyết với người lao động liên quan đến quyền lợi, chế độ, chính sách đem lại sự ổn định trong Trung tâm. Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Trung tâm, Ban lãnh đạo Trung tâm đề nghị Công đoàn tiếp tục làm tốt các công tác quán triệt Chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bám sát các nhiệm vụ chính trị cũng như định hướng phát triển của Trung tâm, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia vào xây dựng các quy chế nội bộ, tổ chức tốt các phong trào, đẩy mạnh các hoạt động gắn kết tạo nên bầu không khí làm việc vui vẻ, hiệu quả, đoàn kết trong Trung tâm.

Phát biểu của Đ/c. Đặng Thị Thu Hồng – Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm

Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 05 đồng chí, đồng thời Bầu thành công Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam gồm 10 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028./.

Một số hình ảnh Đại hội

Ông Vũ Xuân Thành – Trưởng ban bầu cử đọc và hướng dẫn thể lệ bầu cử tại Đại hội