Ngày 04 tháng 3 năm 2024, tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy – 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội đã diễn ra phiên họp Hội đồng Khoa học công nghệ và Đào tạo (KHCN&ĐT) của Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) nhằm thống nhất kế hoạch, định hướng nghiên cứu năm 2024, giai đoạn 2025-2027 và tư vấn xác định đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp trong kế hoạch năm 2025.

Tham dự phiên họp có các thành viên trong Hội đồng: KS. Đào Duy Dũng; ThS. Nguyễn Lê Sơn; TS. Đỗ Thị Nguyệt Minh là các chuyên gia độc lập trong lĩnh vực Kiểm tra không phá hủy (NDT). Về phía chuyên gia cố vấn và khách mời có: PGS.TS. Lê Thị Hồng Liên – Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam; TS. Đặng Quang Thiệu – Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Văn Thái – Đại học Bách khoa Hà Nội; TS. Nguyễn Văn Thành – Viện Ứng dụng công nghệ. Về phía Trung tâm NDE có: ThS. Đặng Thị Thu Hồng – Phó Giám đốc phụ trách, ThS. Nguyễn Thế Mẫn – Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo các phòng ban, các cán bộ chủ chốt và chuyên môn có đề xuất đề tài/nhiệm vụ trong kế hoạch năm 2025.

Toàn cảnh phiên họp Hội đồng Khoa học công nghệ và Đào tạo của Trung tâm Đánh giá không phá hủy

Tại phiên họp, đại diện Ban lãnh đạo Trung tâm NDE đã có bài trình bày về kết quả nghiên cứu KH&CN năm 2023 & định hướng nghiên cứu năm 2024 và giai đoạn 2025-2026. Theo đó, trong năm 2023 tập thể cán bộ Trung tâm NDE đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đạt được một số thành tích trong nghiên cứu – triển khai ứng dụng, cụ thể: Hoàn thành nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ; thực hiện và đảm bảo chất lượng, tiến độ 01 đề tài cấp Bộ và 01 đề tài cấp cơ sở; đề xuất và được thông qua 01 đề tài cấp Cơ sở thực hiện năm 2024; Nghiên cứu, xây dựng đề xuất và được IAEA thông qua dự án TC/VIE1012 giai đoạn 2024-2025 về “Establishment of NDT personnel certification scheme according to ISO 9712”; Xây dựng nhóm nghiên cứu ưu tiên và đề xuất hướng tham gia đào tạo tại nước ngoài theo đề án 2395 về “Nghiên cứu phương pháp đánh giá hư hỏng và phân tích phần tử hữu hạn (FEA) các cấu kiện ở nhiệt độ cao”; Nghiên cứu bước đầu về vật liệu cản xạ từ nguyên liệu tái chế trong công nghiệp sản xuất gang thép và dự kiến năm 2024 sẽ có kết quả sơ bộ; Tham dự Hội nghị Khoa học công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ 15 với 04 bài báo cáo được trình bày; Đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ trình độ kỹ thuật viên NDT cho hơn 70 khóa học, các phương pháp UT, UTM, RT, RI, MT, PT, PAUT, VT, ECT, ACFM, TOFD với hơn 500 lượt học viên; Triển khai các dự án lớn như bảo dưỡng Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương, Nhiệt điện Nghi Sơn, Cầu vượt đường sắt,…; Tiếp tục phát triển ứng dụng và triển khai có hiệu quả một số kỹ thuật và phương pháp NDT tiên tiến trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng mang lại doanh số và hiệu quả cao cho Trung tâm. Trên cơ sở đó, trong năm 2024 và giai đoạn 2025-2026 Trung tâm sẽ tiếp tục phát triển các hướng nghiên cứu và tập trung nguồn lực để thực hiện một số nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) đánh giá hiện trạng một số cấu kiện quan trọng đối với an toàn của lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt; Thực hiện dự án TC/VIE1012 giai đoạn 2024-2025; Hợp tác chặt chẽ với nhóm chuyên gia về Vật liệu để từng bước khởi phục và đưa vào vận hành thiết bị đánh giá vật liệu theo định hướng của Trung tâm gắn với đề xuất của nhóm nghiên cứu ưu tiên theo Đề án 2395; Hoàn thành công tác chuẩn hóa và thành lập Phòng thí nghiệm thử nghiệm không phá hủy theo ISO 17025:2017; Phát triển vật liệu cản xạ ứng dụng trong các công trình che chắn bức xạ; Phát triển các hệ thống chiếu chụp cố định sử dụng tia X trong công nghiệp và soi chiếu an ninh.

ThS. Đặng Thị Thu Hồng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm NDE trình bày báo cáo tại phiên họp

Toàn thể phiên họp cũng đã lắng nghe bài Báo cáo của đại diện nhóm nghiên cứu về: “Đánh giá vật liệu và mô phỏng hư hỏng các thiết bị chịu áp lực”. Theo đó, nhóm được thành lập gắn với tình hình thực tế tại Trung tâm NDE nhằm nâng cao năng lực trong nghiên cứu đánh giá vật liệu và mô phỏng hư hỏng hướng đến dự báo tuổi thọ còn lại của các thiết bị. Trong năm 2023 và trong thời gian sắp tới nhóm tiếp tục một số công tác trọng tâm: Hoàn thiện đề xuất tham gia chương trình đào tạo tại nước ngoài theo đề án 2395 về “Nghiên cứu phương pháp đánh giá hư hỏng và phân tích phần tử hữu hạn (FEA) các cấu kiện ở nhiệt độ cao”; xây dựng đề xuất đề tài/nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp theo hướng đánh giá vật liệu và mô phỏng tính toán. Thảo luận sau bài báo cáo, các thành viên Hội đồng KHCN&ĐT và các chuyên gia cố vấn có đánh giá tích cực với hướng nghiên cứu này và cùng thảo luận để đề ra các định hướng và mục tiêu cụ thể trong thời gian tới đối với hoạt động nghiên cứu, đánh giá vật liệu tại Trung tâm.

Tiếp đó, tại phiên họp các thành viên Hội đồng KHCN&ĐT đã đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý đối với các đề xuất nhiệm vụ KH&CN các cấp dự kiến đưa vào kế hoạch năm 2025, gồm: 01 đề xuất đề tài cấp Quốc gia về: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống chiếu chụp kỹ thuật số sử dụng tia X để kiểm tra chất lượng sản phẩm trong công nghiệp phụ trợ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào giải đoán ảnh chụp bức xạ kỹ thuật số”; 02 đề xuất đề tài cấp Bộ về “Nghiên cứu tái chế chất thải rắn trong công nghiệp luyện thép để sản xuất thử nghiệm bê tông đặc biệt nặng dùng cho các công trình cản xạ” và về  “Nghiên cứu phương pháp dự đoán tuổi thọ còn lại của đường ống hơi quá nhiệt trong nhà máy nhiệt điện”; 01 đề xuất đề tài cấp Cơ sở năm 2025 về: “Nghiên cứu và đánh giá tổ chức tế vi và cơ tính của ống gom hơi, đường ống dẫn hơi chính và ống quá nhiệt  trong lò hơi”; 01 đề xuất nhiệm vụ cấp Trung tâm năm 2024 về: “Nghiên cứu khôi phục, vận hành và kết hợp đào tạo nhân lực tại phòng thí nghiệm vật liệu Trung tâm NDE”.

Các thành viên Hội đồng KHCN&ĐT và các chuyên gia có ý kiến tại phiên họp

Kết thúc phiên họp, Hội đồng KHCN&ĐT đã thông qua kết luận về một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm trong thời gian tới cũng như nhất trí đưa 04 đề xuất đề tài KHCN vào kế hoạch năm 2025 và đề nghị Ban lãnh đạo Trung tâm NDE xem xét, đệ trình lên đơn vị quản lý cấp trên. Ngoài ra, Hội đồng đồng ý với hướng đề xuất thêm 01 nhiệm vụ cấp Bộ vào kế hoạch năm 2025 trên cơ sở phát triển từ nhiệm vụ cấp Bộ năm 2022-2023 đã được nghiệm thu và có sản phẩm ứng dụng cụ thể trong công tác đào tạo kỹ thuật viên NDT tại Trung tâm.

Nhóm thông tin NDE