Từ ngày 04-16/12/2023, Trung tâm Đánh giá không phá hủy phối hợp cùng Công ty Thủy điện Sơn La và Công ty TNHH thiết bị T&H, tổ chức khóa đào tạo kiểm tra siêu âm bậc II cho cán bộ nhân viên Công ty Thủy điện Sơn La.

Công ty Thủy điện Sơn La là công ty trực thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam được giao trách nhiệm sản xuất điện và vận hành Nhà máy Thủy điện Sơn La và Lai Châu ổn định, bền vững, hiệu quả cao; đảm bảo phát điện an toàn, liên tục cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng. Ngoài ra, công ty còn thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của ngành điện tại Việt Nam như:

– Sản xuất và kinh doanh điện năng; tham gia thị trường điện lực theo lộ trình do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện Sơn La, Nhà máy Thủy điện Lai Châu và các nhà máy điện khác khi được EVN giao.

– Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất cho các công trình thủy điện, năng lượng tái tạo mới khi được EVN giao.

– Tư vấn quản lý dự án; tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp.

– Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin.

– Sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng, nhà cửa, kiến trúc, hệ thống công nghệ thông tin của các nhà máy điện và các công trình/thiết bị khác do Công ty quản lý.

– Mua bán, xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành Điện.

– Tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông – công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng.

– Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành các nhà máy thủy điện.

Ý thức được vai trò và tầm quan trọng như vậy, ban Lãnh đạo Giám đốc Công ty luôn chú trọng, bồi dưỡng các cán bộ phụ trách QA và QC của nhà máy tìm hiểu các phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT), phục vụ công tác kiểm tra, giám sát các nhà thầu kiểm tra NDT trong quá trình vận hành và bảo dưỡng nhà máy.

Đào tạo lý thuyết tại văn phòng nhà máy thủy điện Sơn La

Đào tạo thực hành tại văn phòng nhà máy Thủy điện Sơn La Việc mở rộng hợp tác với các đơn vị đào tạo NDT trong và ngoài nước cũng là một hướng đi mới, mở ra nhiều cơ hội hợp tác cùng phát triển, mở rộng thị trường và tiếp cận những khách hàng tiềm năng. Điều này cũng đặt ra những thách thức, yêu cầu Ban Lãnh đạo Trung tâm NDE có những cơ chế hợp tác phù hợp dựa trên năng lực và sự phù hợp giữa các bên. Bên cạnh đó việc đào tạo cho các lĩnh vực có yêu cầu cao như ngành điện đòi hỏi các giảng viên đặc biệt là giảng viên trẻ cần phải không ngừng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm, đáp ứng được những yêu cầu mới, phù hợp với lĩnh vực áp dụng và các tiêu chuẩn đánh giá.

Phòng Đào tạo