Ngày 15 tháng 02 năm 2024, tại hội trường của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường (DOSM), Bộ Công thương, Nước CHDCND Lào, Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) và Cục Tiêu chuẩn và Đo lường đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm tra không phá hủy và dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Tham dự buổi lễ, về phía Cục Tiêu chuẩn và Đo lường có Ông Viengthong Vongthavilay, chức vụ Cục trưởng, các cán bộ của Cục và các cán bộ của Trung tâm Kiểm tra không phá hủy cho nước Lào, đơn vị trực thuộc Cục. Về phía Trung tâm Đánh giá không phá hủy có sự tham dự của Bà Đặng Thị Thu Hồng, Chức vụ Phó giám đốc phụ trách và 03 cán bộ của Trung tâm trực thuộc Phòng Đào tạo và Phòng Hành chính tổng hợp.

Các nội dung hợp tác được đề xuất trong Biên bản ghi nhớ bao gồm:

  • Đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ cho kỹ thuật viên NDT đối với các phương pháp NDT ở các cấp độ khác nhau thông qua các khóa đào tạo;
  • Nâng cao năng lực kỹ thuật về kiểm tra, đánh giá không phá hủy và các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử cho DOSM thông qua các khóa đào tạo, hội thảo, tham quan khoa học tại Việt Nam hoặc tại Lào;
  • Cùng tham gia và làm việc tại hiện trường các dự án, hợp đồng thương mại của các Bên thực hiện tại Việt Nam hoặc tại Lào;
  • Cung cấp tư vấn cho DOSM trong việc thành lập và phát triển phòng thí nghiệm NDT, bao gồm hệ thống quản lý chất lượng;
  • Cung cấp tư vấn cho DOSM trong việc thành lập và phát triển cơ sở đào tạo kỹ thuật NDT;
  • Chia sẻ thông tin về quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực NDT, tư vấn cho DOSM xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực NDT;
  • Tư vấn cho DOSM xây dựng quy trình triển khai các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;
  • Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực hành về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và ứng phó sự cố bức xạ khẩn cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tiêu chuẩn và Đo lường và lãnh đạo Trung tâm Đánh giá không phá hủy cam kết triển khai đúng, hiệu quả các nội dung hợp tác đã được đề xuất trong biên bản ghi nhớ. Khẳng định tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Cục Tiêu chuẩn và Đo lường và Trung tâm Đánh giá không phá hủy đã được khởi tạo từ thành công của Nghị định thư: Hỗ trợ Bộ Khoa học và Công nghệ Lào xây dựng “Trung tâm Thử nghiệm không phá hủy và kỹ thuật hạt nhân” đã được thực hiện từ năm 2018 đến 2021.

Các ảnh chụp tại lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) tại Thủ đô Viên Chăn ngày 15/02/2024.

Đinh Chí Hưng