THÔNG TIN VỀ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NDT BẬC II

TRONG THÁNG 12/2022

Phòng Đào tạo – Trung tâm Đánh giá không phá hủy xin trân trọng gửi thông báo Khai giảng các khóa đào tạo NDT bậc II trong tháng 12/2022 tại Hà Nội, Đồng Nai như sau:

Địa điểm: 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

STT Nội dung đào tạo Thời gian học Ghi chú
1 Kiểm tra Hạt từ (MT) 04 – 07/01 04 ngày
2 Kiểm tra Thấm lỏng (PT) 09 – 12/01 04 ngày

Địa điểm: Nhơn Trạch, Đồng Nai

STT Nội dung đào tạo Thời gian học Ghi chú
1 Kiểm tra Hạt từ (MT) 19 – 22/12 04 ngày
2 Kiểm tra Thấm lỏng (PT) 23 – 26/12 04 ngày

 

Thời gian học: Từ 8h30 – 12h; 13h30 – 17h từ thứ 2 đến Chủ Nhật.

Khi cần thông tin chi tiết hơn, xin vui lòng liên hệ:

PHÒNG ĐÀO TẠO – TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KHÔNG PHÁ HỦY (NDE)

140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0243.5577.881/ Ext 310               Fax: 0243.5577.882

Di động: 0982.396.035/ 0979.594.698 (Oanh)

Email : daotao.nde@gmail.com

Website : www.nde.com.vn

TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KHÔNG PHÁ HỦY