Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) cần tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu, ngành đào tạo, vị trí và các điều kiện dự tuyển:

1. Chỉ tiêu tuyển: 13 chỉ tiêu.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

2.1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động.

– Có phiếu đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

 Trung tâm Đánh giá không phá hủy
Tổng cộng 13
1 Phòng Nghiên cứu và Triển khai công nghệ Thực hiện nghiên cứu, giám định, thử nghiệm NDT

 

 

– Nam dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

– Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên chuyên ngành Luyện kim

– Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga) Bậc 2 (A2) theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương;

– Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương;

– Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc. Đã có thời gian thử việc và được đơn vị đánh giá tốt về năng lực chuyên môn.

– Chức danh nghề nghiệp: Kỹ sư

01 Xét tuyển
2 Phòng Hành chính tổng hợp Theo dõi và quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị ; duy trì, bảo dưỡng, vận hành hệ thống công nghệ thông tin – Nam, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

– Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Kỹ thuật máy tính

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 1 (A1) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương;

– Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương;

– Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

– Chức danh nghề nghiệp: Cán sự 

01 Xét tuyển
3 Phòng Dịch vụ NDT  Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật NDT hướng đến các cấu kiện trong lò phản ứng và điện hạt nhân

 

– Nam dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện hạt nhân.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương;

– Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương;

– Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

– Chức danh nghề nghiệp: Nghiên cứu viên/ Kỹ sư

01 Xét tuyển
Nghiên cứu và phát triển các  ứng dụng NDT mới

 

– Nam dưới 40 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

– Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Vật lý.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương;

– Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương;

– Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

-Chức danh nghề nghiệp: Nghiên cứu viên/ Kỹ sư

01 Xét tuyển
Thực hiện các công việc hành chính, quản trị, thư ký để hỗ trợ các hoạt động chung của đơn vị

 

– Nữ dưới 40 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương;

– Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương;

– Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc

–  Chức danh nghề nghiệp: Chuyên viên

01 Xét tuyển
Nghiên cứu về ứng dụng, phát triển các kỹ thuật NDT tiên tiến cho các ngành công nghiệp

 

– Nam dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện hạt nhân, Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương;

– Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương;

– Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

-Chức danh nghề nghiệp: Nghiên cứu viên/ Kỹ sư

02 Xét tuyển
 Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật NDT hướng đến các cấu kiện trong lò phản ứng và điện hạt nhân

 

– Nam dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện hạt nhân, Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương;

– Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương;

– Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

-Chức danh nghề nghiệp: Nghiên cứu viên/ Kỹ sư

01 Xét tuyển
4 Phòng Đào tạo Nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao NDT và giám định công nghiệp

 

– Nam dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện hạt nhân

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương;

– Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương;

– Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

– Chức danh nghề nghiệp: Nghiên cứu viên/ Kỹ sư

01 Xét tuyển
Nghiên cứu các chương trình Đào tạo NDT, an toàn bức xạ và giám định công nghiệp

 

– Nữ dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện hạt nhân

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương;

– Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương;

– Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

– Chức danh nghề nghiệp: Nghiên cứu viên/ Kỹ sư

01 Xét tuyển
Quản trị hệ thống chất lượng đào tạo

 

– Nữ dưới 30 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương;

– Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương;

– Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc

– Chức danh nghề nghiệp: Nghiên cứu viên/Kỹ sư/ Chuyên viên

01 Xét tuyển
5 Phòng Hỗ trợ kỹ thuật Thực hiện hỗ trợ dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử và công tác đào tạo an toàn bức xạ

 

– Nữ dưới 35 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

– Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương;

– Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương;

– Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc.

Chức danh nghề nghiệp: Viên chức A0

01 Xét tuyển
Nghiên cứu vật liệu, cơ khí

 

– Nam dưới 40 tuổi, có sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc.

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương;

– Tin học: Trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương;

– Ưu tiên ứng viên đã có thời gian thử việc và được đơn vị chấp nhận sau thời gian thử việc

– Chức danh nghề nghiệp: Nghiên cứu viên/ Kỹ sư

 

 

 

01 Xét tuyển

 

2.2. Điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể đối với từng vị trí:

II. Hồ sơ dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo).

– Sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4×6) có xác nhận của chính quyền địa phương (tại thời điểm nộp hồ sơ).

– Bản sao công chứng các văn bằng, kết quả học tập (bảng điểm), chứng chỉ… theo tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng.

– Trích lục hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh; Bản sao công chứng sổ Hộ khẩu, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên (cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

– 02 phong bì có dán tem, 01 ảnh 4 x 6.

III. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

1. Thời gian nhận hồ sơ:

– Bắt đầu nhận hồ sơ: Ngày 20/10/2021

– Kết thúc nhận hồ sơ: Ngày 20/11/2021

2. Địa điểm nộp hồ sơ:

Các ứng viên dự tuyển gửi Hồ sơ về: Phòng Hành chính Tổng hợp – Trung tâm Đánh giá không phá hủy – 140, đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội; ĐT: 0243.5577881 hoặc 0912055722 (bà Đặng Thị Mai Anh).

V. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

Thời gian và địa điểm xét tuyển sẽ thông báo tại Website của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam: www.vinatom.gov.vn và các trang thông tin của đơn vị.

Mọi thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng liên hệ: Ông Phạm Văn Huy, Chuyên viên phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng, Viện NLNTVN. Số điện thoại: 04.39416346; Di động: 0989.597.866

Trân trọng thông báo.