THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Đánh giá không phá hủy – 140 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Trung tâm Đánh giá không phá hủy – 140 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 03/6/2024 đến hết ngày 10/6/2024 (trừ ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật)
 4. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 9h00 ngày 14/6/2024 tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy – 140 Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
 5. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá (Theo danh sách)
 6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:
  • Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ hồ sơ
  • Tiền đặt trước: 100.000 đồng
 1. Hình thức, phương thức đấu giá:
  • Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu tại cuộc đấu giá
  • Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên
 1. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

+ Đối với cá nhân:

 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm Đánh giá không phá hủy phát hành);
 • Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu (bản photocopy);
 • Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú);
 • Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản photocopy).

+ Đối với tổ chức:

 • Đơn đăng ký tham gia đấu giá;
 • Giấy chứng minh nhân dân của người tham gia đấu giá (bản photocopy);
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu;
 • Giấy ủy quyền của người đứng đầu tổ chức (nếu ủy quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá;
 • Chứng từ nộp tiền đặt trước (bản photocopy);

Chứng từ nộp thuế môn bài, thuế tháng gần nhất (bản photocopy).