Cùng với sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước, trong những năm qua NDE đã trang bị được một hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo rất phong phú và chuyên nghiệp, phục vụ sát nhu cầu đào tạo NDT theo thực tế:

  • hệ thống máy kiểm tra siêu âm từ model cũ đến mới:


  • hệ thống mẫu mã đa dạng sử dụng cho đầy đủ cho các phương pháp NDT: