Ngày 25 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Đánh giá không phá hủy kết hợp Trung tâm huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động – Chi nhánh công ty Cổ phần tập đoàn MKV thực hiện công tác đào tạo về công tác an toàn lao động cho các cán bộ nhân viên Trung tâm.

Đây là một trong các hoạt động thường xuyên được Ban lãnh đạo Trung tâm quan tâm, chú trọng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao khi thực hiện các hoạt động ứng dụng triển khai và trong điều kiện dịch ảnh hưởng dịch bệnh ngày càng nhiều. Đảm bảo an toàn lao động là yếu tố cần thiết để hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Một dự án thành công là một dự án không những đảm bảo tiến độ, chất lượng mà còn phải an toàn lao động tuyệt đối với tất cả các thành viên tham gia.

Hình ảnh buổi tập huấn ATLĐ được tổ chức tại Trung tâm ngày 25/06/2021

Trong buổi tập huấn, giảng viên nhiệt tình hướng dẫn, công tác huấn luyện an toàn dựa trên tinh thần trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm từ các dự án. Các cán bộ của Trung tâm cũng đưa ra những câu hỏi, những tình huống tại hiện trường, dự án để có những giải đáp, hướng dẫn từ giảng viên qua đó nâng cao ý thức chấp hành và sự chủ động trong công tác đảm bảo an toàn lao động nói riêng và an toàn chung của từng dự án.

Công tác bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 được các cán bộ nhân viên Trung tâm NDE thực hiện nghiêm trong suốt buổi tập huấn.

Sau khóa học các cán bộ đã hoàn thành bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận về an toàn lao động đáp ứng quy định chung của Luật lao động và yêu cầu của các nhà máy, dự án.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2021

Nhóm Thông tin truyền thông