Phương pháp Kiểm tra chụp ảnh bức xạ (Radiographic testing-RT)

Phương pháp kiểm tra bằng chụp ảnh bức xạ được dùng để xác định khuyết tật bên trong của nhiều loại vật liệu và có cấu hình khác nhau. Một phim chụp ảnh bức xạ thích hợp được đặt phía sau vật cần kiểm tra (hình 4.7) và được chiếu bởi một chùm tia X hoặc tia g đi qua nó. Cường độ của chùm tia X hoặc tia g khi đi qua vật thể bị thay đổi tùy theo cấu trúc bên trong của vật thể và như vậy sau khi xử lý tráng rữa phim đã chụp sẽ hiện ra hình ảnh bóng, được biết đó là ảnh chụp bức xạ của sản phẩm. Sau đó phim được giải đoán để có được những thông tin về khuyết tật bên trong sản phẩm. Phương pháp này được dùng rộng rãi cho tất cả các loại sản phẩm như vật đúc, rèn và hàn.

Hình 4.7 – Cách bố trí cho phương pháp kiểm tra bằng chụp ảnh bức xạ.

 

Một số ưu điểm của phương pháp kiểm tra bằng chụp ảnh bức xạ:

(1) Phương pháp này có thể được dùng để kiểm tra những vật liệu có diện tích lớn chỉ trong một lần.

(2) Phương pháp này hữu hiệu đối với tất cả các vật liệu.

(3) Phương pháp này có thể được dùng để kiểm tra sự sai hỏng bên trong cấu trúc vật liệu, sự lắp ráp sai các chi tiết, sự lệch hàng.

(4) Nó cho kết quả kiểm tra lưu trữ được lâu.

(5) Có các thiết bị để kiểm tra chất lượng phim chụp bức xạ.

(6) Quá trình giải đoán phim được thực hiện trong những điều kiện rất tiện nghi.

Những hạn chế của phương pháp kiểm tra bằng chụp ảnh bức xạ:

(1) Chùm bức xạ tia X hoặc tia g gây nguy hiểm cho sức khỏe con người.

(2) Phương pháp này không thể phát hiện được khuyết tật dạng phẳng một cách dễ dàng.

(3) Cần phải tiếp xúc được cả hai mặt của vật kiểm tra.

(4) Bị giới hạn về bề dày kiểm tra.

(5) Có một số vị trí trong một số chi tiết không thể chụp được do cấu tạo hình học.

(6) Độ nhạy kiểm tra giảm theo bề dày của vật kiểm tra.

(7) Phương pháp này đắt tiền.

(8) Phương pháp này không dễ tự động hóa.

(9) Người thực hiện phương pháp này cần có nhiều kinh nghiệm trong việc giải đoán ảnh chụp trên phim.

Video clip tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=NpMYePPTThc