Ngày 26 tháng 04 năm 2021, tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) – 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội đã diễn ra buổi nghiệm thu Đề tài cấp Cơ sở: “Nghiên cứu lựa chọn thành phần bê tông cốt liệu Barit cản xạ cho hạng mục che chắn nguồn Co-60” do Ks. Dương Ngọc Đức làm Chủ nhiệm.

Điều hành phiên họp là TS. Phạm Quang Minh – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) – Chủ tịch Hội đồng, cùng các thành viên trong Hội đồng là các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng (Viện Khoa học công nghệ xây dựng & Viện Vật liệu xây dựng), vật lý hạt nhân, an toàn bức xạ. Phiên họp còn có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Định – Phó Trưởng ban Kế hoạch và Quản lý khoa học, VINATOM; ông Đào Duy Dũng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm NDE; bà Đặng Thị Thu Hồng – Phó Giám đốc Trung tâm NDE cùng một số cán bộ Trung tâm NDE.

Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo về kết quả đã đạt được của đề tài

Tại phiên họp, chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt trình bày tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện đề tài, báo cáo về sản phẩm và báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài:“Nghiên cứu lựa chọn thành phần bê tông cốt liệu Barit cản xạ cho hạng mục che chắn nguồn Co-60”.

Sau khi chủ nhiệm trình bày tóm tắt báo cáo, Hội đồng đã đưa ra những đóng góp ý kiến đối với đề tài về Phương pháp nghiên cứu: Tham khảo các tài liệu sẵn có của Quốc tế và Việt Nam, lưu ý cách tiếp cận, tổng hợp và biện luận,…Điều này có ý nghĩa rất lớn để kiểm chứng lại các nghiên cứu trước đây vì đang thiếu các kết quả đo thực tế. Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả thực hiện nghiên cứu của chủ nhiệm và nhóm nghiên cứu đã thực hiện được trong thời gian ngắn và kinh phí hạn hẹp. Đề tài đã thực hiện đảm bảo tiến độ, hoàn thành toàn bộ những nội dung theo hợp đồng đã ký, nội dung nghiên cứu mang ý nghĩa thực tiễn cao. Bên cạnh đó, chủ nhiệm cùng với nhóm nghiên cứu cũng cần phải hoàn thiện chỉnh sửa lại một số báo cáo, tóm tắt một số nội dung một cách mạch lạc, ngắn gọn hơn và tham khảo các tài liệu có sự cập nhật.

Chủ nhiệm đề tài trả lời một số câu hỏi từ Hội đồng nghiệm thu

Sau quá trình làm việc, đại diện Hội đồng nghiệm thu công bố kết quả kiểm phiếu. Theo đó, tất cả các thành viên trong Hội đồng đều thông qua phiếu đánh giá nhiệm vụ với kết quả nghiệm thu đề tài: Đạt.

Kết thúc phiên họp, Chủ nhiệm đề tài gửi lời cảm ơn tới Viện Năng lượng nguyên tử, ban lãnh đạo Trung tâm NDE đã quan tâm xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ để đề tài hoàn thành theo đúng tiến độ, sản phẩm đáp ứng đúng chất lượng theo yêu cầu đặt hàng.

 

Nhóm Thông tin truyền thông, Trung tâm NDE

Ngày 28 tháng 4 năm 2021