Chiều ngày 15/11/2019, Trung tâm Đánh giá Không phá hủy (NDE) đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài KH&CN cấp bộ: “Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo liều nơtron nhằm kiểm soát liều lượng bức xạ nơtron được sử dụng trong công nghiệp” do ThS. Lương Thị Hồng làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ gồm 07 thành viên do TS. Trần Ngọc Toàn, Viện NLNTVN làm chủ tịch hội đồng.

Tham dự buổi nghiệm thu có đại diện Ban Giám đốc Trung tâm, Ông Đào Duy Dũng cùng các cán bộ, viên chức có chuyên môn liên quan của Trung tâm NDE.

Tại buổi nghiệm thu, thay mặt nhóm thực hiện đề tài, ThS. Lương Thị Hồng – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày báo cáo tóm tắt các nội dung cơ bản và giới thiệu sản phẩm của đề tài, thiết bị đo liều nơtron.

Hội đồng nghiệm thu đã tư vấn, đóng góp các ý kiến nhằm hoàn thiện hơn trong thuyết minh cũng như sản phẩm của đề tài.

Sản phẩm nghiệm thu của đề tài

Chủ nhiệm cùng nhóm thực hiện đề tài trình bày nội dung đề tài trước hội đồng nghiệm thu

Buổi nghiệm thu đã diễn ra tốt đẹp, hội đồng nghiệm thu đã thống nhất cho phép hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, chuyển lên cơ quan quản lý cấp trên để tiến hành các bước tiếp theo cho nghiệm thu cấp Bộ.