Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Đánh giá không phá hủy – NDE đã tổ chức Lễ tổng kết công tác năm 2020 để cùng nhau tổng kết, đánh giá lại những việc đã thực hiện trong năm qua và xây dựng phương hướng công tác năm 2021.

Tham dự hội nghị tổng kết, về phía Viện NLNTVN có ông Phạm Quang Minh – Phó Viện trưởng, bà Trần Thanh Hà – Chánh Văn phòng; về phía khách mời có ông Trịnh Anh Đức – Giám đốc phụ trách Trung tâm Đào tạo hạt nhân cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm NDE.

Bà Đặng Thị Thu Hồng – Phó Giám đốc trình bày Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Căn cứ những nhiệm vụ được giao và kế hoạch đặt ra cho cả năm 2020, mặc dù có rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 và yêu cầu đặt ra đối với cơ chế tự chủ, tuy nhiên được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện NLNTVN và sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí cao của tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động nên năm 2020 Trung tâm NDE đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Từ những ngày đầu năm, Ban lãnh đạo và các cán bộ chủ chốt của Trung tâm đã mạnh dạn đưa ra nhiều đề xuất, sáng kiến và giải pháp để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển của tổ chức cũng như triển khai hiệu quả các hoạt động ứng dụng trong điều kiện hết sức khó khăn và cùng phải thực hiện nhiều nhiệm vụ. Các đề xuất tập trung vào việc xây dựng, cải tiến Qui chế làm việc, cơ chế triển khai hoạt động ứng dụng và nghiên cứu khoa học. Qua đó, một mặt tăng cường trách nhiệm của từng bộ phận, cán bộ chủ chốt đồng thời tạo điều kiện trong việc tự chủ, chủ động khi triển khai mọi hoạt động.

Với những cố gắng, quyết tâm không mệt mỏi của tập thể, cán bộ, lãnh đạo trong năm 2020 Trung tâm đã dành được một số kết quả đáng ghi nhận:

Hoạt động nghiên cứu và UDTK: Hoàn thành và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ các đề tài, nhiệm vụ, bao gồm: 02 nhiệm vụ cấp Bộ; 03 nhiệm vụ cấp Cơ sở; 03 NVTXTCN. Hoạt động ứng dụng triển khai trong lĩnh vực NDT trong năm qua mặc đã đạt kêt quả rất cao, với doanh số > 13 tỷ (bao gồm đào tạo và triển khai ứng dụng) vượt hơn 2 tỷ so với kế hoạch đặt ra.

Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo/bồi dưỡng nhân lực cả về trình độ chuyên môn NDT, Hàn và quản lý theo quy định của nhà nước. Trong năm 2020 có 01 thạc sỹ đã hoàn thành chương trình đào tạo về làm việc tại Trung tâm; 01 nghiên cứu sinh tại Nhật đã và đang tham gia tích cực để hoàn thành chương trình đào tạo. Dự kiến trong tháng 03/2021 sẽ bảo vệ tiến sỹ và tham gia chương trình đào tạo sau TS.

Công tác quản lý; TCCB; thi đua khen thưởng: Luôn nghiêm túc, tuân thủ thực hiện công tác quản lý; tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về TCCB tất cả các nội dung.

Công tác hợp tác quốc tế: Chịu ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh Covid-19. Các hoạt động đoàn ra, đoàn vào, hội thảo quốc tế không thể thực hiện theo như kế hoạch. Thay vào đó, Trung tâm tham gia các hoạt động, hội thảo dưới hình thức trực tuyến. Tích cực cung cấp thông tin, phối hợp xây dựng Báo cáo Đánh giá tác động KT-XH của các dự án RCA/RAS về NDT (theo yêu cầu của IAEA/VINATOM). Bên canh đó, tổ chức được 01 đoàn vào cho sinh viên Angola sang thực tập phân tích đất hiếm và 01 đoàn ra cho 01 cán bộ sang triển khai NDT tại thị trường Campuchia.

Các công tác về An toàn bức xạ; Ứng dụng NLNT trong năm qua đã đạt được các thành tích vượt trội với doanh thu cao hơn các năm trước, đóng góp vào sự thành công chung của Trung tam.

Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong năm qua cũng như trên cơ sở định hướng phát triển Trung tâm giai đoạn 2021-2025 và trước mắt là năm 2021, Ban lãnh đạo Trung tâm đã đề ra phương hướng nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2021:

Hoạt động nghiên cứu khoa học: Hoàn thành và nghiệm thu đúng tiến độ các đề tài đã được phê duyệt thực hiện: 03 nhiệm vụ TXTCN, tiếp tục thực hiện đề tài các cấp chuyển tiếp từ năm 2020 và 01 đề tài cấp Bộ mới 2021-2022, 01 nhiệm vụ Nghị định thư.

Công tác đào tạo nhân lực: Tiếp tục đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ kế cận cả về quản lý và chuyên môn. Đẩy mạnh phát triển đội ngũ chuyên gia (học và thi cấp chứng chỉ quốc tế về NDT, giám sát hàn, chất lượng hệ thống…), nâng cao trình độ học thuật cho CB-NV (thông qua chương trình đào tạo Thạc sỹ). Bồi dưỡng học tập lý luận chính trị cho các cán bộ quản lý và cán bộ trong quy hoạch.

Công tác hợp tác quốc tế: Duy trì tốt các hoạt động hợp tác hiện có với Lào, IAEA. Tăng cường hợp tác với Campuchia thông qua các hình thức: tham quan làm việc 02 bên, tổ chức cho cán bộ, kỹ thuật viên phía Campuchia sang học tập, tìm hiểu hoạt động NDT tại Trung tâm. Quản lý và tổ chức có hiệu quả  Đoàn ra/Đoàn vào, Hội nghị/hội thảo (trong khuôn khổ Nghị định thư với Lào, dự án IAEA/RAS 1022…)

Thông tin khoa học, hội nghị hội thảo, tuyên truyền: Duy trì và phát huy các kết quả khả quan của năm 2020, tiếp tục nâng cao chất lượng trong năm 2021: Quản lý website NDE, tổ chức hội thảo, hội nghị, thường xuyên tổ chức semina khoa học, tham gia hiệu quả Hội nghị KH&CN Hạt nhân lần thứ 14 và nâng cao chất lượng các tin bài, bài báo.

Hội nghị đã nghe một số báo cáo tham luận đại diện cho các phòng ban của Trung tâm về kinh nghiệm, về cách thức để thực hiện tốt nhiệm vụ của Trung tâm trong năm qua cũng như định hướng cho các năm tiếp theo.

Bà Trần Thanh Hà – Chánh Văn phòng Viện đã có những chia sẻ về kết quả đáng khích lệ của Trung tâm trong năm 2020 và đưa ra một số ý kiến đóng góp, góp ý giúp Trung tâm chủ động và sẵn sàng trong công tác nhân sự cũng như công tác tuyển dụng, bổ nhiệm các vị trí chủ chốt trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Phạm Quang Minh – Phó Viện trưởng Viện NLNTVN đã đánh giá cao nỗ lực của BGĐ và toàn thể cán bộ của Trung tâm trong năm 2020; Khích lệ đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần chủ động sáng tạo và hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra cho năm 2021. Ông cũng đề nghị Trung tâm luôn chủ động để tìm ra các giải pháp khi gặp khó khăn, vướng mắc để có thể duy trì và khẳng định vị thế trong lĩnh vực NDT, NDE.

Thay mặt Trung tâm, ông Đào Duy Dũng đã tổng kết và tiếp thu các ý kiến đóng góp, làm rõ hơn định hướng của Trung tâm trong giai đoạn 2021-2025 đối với các lĩnh vực hoạt động chính và chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện NLNTVN, sự giúp đỡ của các đơn vị chức năng trong Viện một cách kịp thời, sâu sát. Bên cạnh đó Ông cũng bày tỏ sự cảm ơn, ghi nhận những đóng góp của viên chức và người lao động đối với mọi mặt hoạt động trong năm 2020.

Để tiếp tục phát huy các thành tích đạt được và sẵn sàng cho các kế hoạch triển khai trong năm 2021 Phụ trách Trung tâm mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn; đồng thời tập thể cán bộ viên chức người lao động của Trung tâm sẽ cố gắng khắc phục, vượt mọi khó khăn để cùng nhau đoàn kết đồng lòng đẩy mạnh hoạt động để tự tin, vững bước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 16h cùng ngày, 15/12/2020.

Bộ phận TTTT – Trung tâm NDE