Ngày 09/01/2024, tại trụ sở chính của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (VINATOM) – 59 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) và Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (VIELINA) đã ký biên bản hợp tác về nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và triển khai các ứng dụng giữa hai bên.

Lễ ký biên bản hợp tác giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

 

Dự Lễ ký kết, về phía Viện NLNTVN có: Ông Trần Chí Thành – Viện trưởng, ông Lê Ngọc Việt – Chánh Văn phòng, ông Phan Việt Cương – Giám đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Thủy, bà Trần Ngọc Hoàn – Phó Trưởng ban Ban Hợp tác quốc tế, bà Nguyễn Thị Định – Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch và Quản lý khoa học, bà Đặng Thị Thu Hồng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Đánh giá không phá hủy và Lãnh đạo các Đơn vị phía Nam và Đà Lạt: Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu hạt nhân và Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp tham gia với hình thức trực tuyến. Về phía Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động có: Ông Nguyễn Thế Truyện – Viện trưởng; ông Nguyễn Đình Lượng, ông Trần Mạnh Hà – Phó Viện trưởng; ông Đặng Trần Chuyên – Giám đốc Trung tâm Điện tử viễn thông; ông Trịnh Hải Thái – Giám đốc Trung tâm Điều khiển tự động; ông Dương Đức Anh – Giám đốc Trung tâm Công nghệ cao; ông Đặng Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hệ thống; ông Nguyễn Văn Hiệu – Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghệ điện tử, Tự động hóa; ông Phạm Chí Công –  Giám đốc Công ty TNHH MTV Sáng tạo và phát triển công nghệ số; bà Lai Thị Vân Quyên – Giám đốc Trung tâm Công nghệ xanh cùng một số cán bộ của hai bên.

              

Ông Trần Chí Thành – Viện trưởng Viện NLNTVN phát biểu tại Lễ ký kết

 

Ông Nguyễn Thế Truyện – Viện trưởng Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa phát biểu tại Lễ ký kết

Theo Thỏa thuận ký kết, hai bên sẽ hợp tác trong lĩnh vực (i) nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo (phối hợp xây dựng các nhiệm vụ chung về khoa học và công nghệ nhằm giải quyết các bải toán tổng thể phù hợp với năng lực của hai bên; phối hợp thực hiện khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp, từ đó đề xuất nội dung nghiên cứu, tuyển chọn và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp với những định hướng nghiên cứu hai bên cùng quan tâm; Phối hợp thực hiện các hợp đồng dịch vụ đào tạo ngắn hạn, nâng cao cho doanh nghiệp. Cử người có chuyên môn phù hợp tham gia các khóa đào tạo, hội thảo trong nước và quốc tế do hai bên tổ chức nhằm nâng cao năng lực của mỗi bên; phối hợp thực hiện các công bố trong nước và quốc tế phù hợp với lĩnh vực hai bên cùng quan tâm); (ii) chuyển giao công nghệ và triển khai các ứng dụng (phối hợp thực hiện khảo sát thực tế tại doanh nghiệp, từ đó xác định nhu cầu khoa học và công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ của doanh nghiệp mà hai bên cùng quan tâm để phối hợp đầu tư, phát triển các ứng dụng cho doanh nghiệp; phối hợp triển khai ứng dụng công nghệ và kỹ thuật hạt nhân tại các Tập đoàn, Công ty Nước ngoài và Công ty tư nhân trong và ngoài nước phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam; Phối hợp, cử các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên môn tham gia các hợp đồng chuyển giao công nghệ, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ vào thực tế tại doanh nghiệp; Phối hợp nghiên cứu, chuyển giao và triển khai các ứng dụng, đặc biệt là các công nghệ như: Đánh giá không phá huỷ, điện tử hạt nhân, nghiên cứu cơ bản…; (iii) Hợp tác quốc tế (phối hợp thực hiện trao đổi thông tin về các Hội nghị, Hội thảo, Chương trình đào tạo tại nước ngoài; thúc đẩy hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Trong đó VIELINA tham gia vào các dự án, nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ lĩnh vực liên quan).

Việc ký biên bản hợp tác khoa học và công nghệ giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa đã mở ra nhiều cơ hội cho hai bên tăng cường mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và triển khai các ứng dụng, phát huy thế mạnh, năng lực của mỗi bên để cùng nhau phát triển, góp phần tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

 

Nguồn: Nguyễn Thị Thu Hà (Vinatom)