Thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và tăng cường năng lực quản lý, Lãnh đạo của Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE), sáng ngày 11/05/2023 tại Hội trường Trung tâm Đánh giá không phá hủy đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định cho các vị trí lãnh đạo tại các phòng ban trong Trung tâm với sự có mặt của Ban Lãnh đạo Trung tâm, các cán bộ chủ chốt và tập thể cán bộ, viên chức người lao động trong Trung tâm.

Toàn cảnh Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo các phòng Trung tâm NDE

Tại buổi Lễ, Bà Đặng Thị Thu Hồng – Phó Giám đốc, phụ trách Trung tâm đã công bố các quyết định của Trung tâm NDE, cụ thể:

  1. Quyết định số 57/QĐ-NDE ngày 19/04/2023 về việc bổ nhiệm bà Đặng Mai Anh Phó phòng Hành chính tổng hợp giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính tổng hợp.
  2. Quyết định số 58/QĐ-NDE ngày 19/04/2023 về việc bổ nhiệm ông Trần Đăng Mạnh – Nghiên cứu viên phòng Nghiên cứu và triền khai công nghệ giữ chức vụ Phó trưởng phòng Nghiên cứu và triền khai công nghệ.
  3. Quyết định số 59/QĐ-NDE ngày 19/04/2023 về việc bổ nhiệm ông Phạm Thanh Tùng – Nghiên cứu viên phòng Đào tạo giữ chức vụ Phó trưởng phòng Đào tạo.
  4. Quyết định số 60/QĐ-NDE ngày 19/04/2023 về việc bổ nhiệm ông Vũ Đức Vinh – Nghiên cứu viên phòng Công nghiệp giữ chức vụ Phó trưởng phòng Công nghiệp.

Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2023.

Ban Lãnh đạo Trung tâm Đánh giá không phá hủy trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh kỷ niệm với các đồng chí được bổ nhiệm

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Ban Lãnh đạo Trung tâm NDE, bà Đặng Thị Thu Hồng chúc mừng các phòng ban tại Trung tâm đã được kiện toàn, bổ sung thêm Lãnh đạo; chúc mừng các cán bộ đã được Viện NLNT VN phê duyệt, Ban Lãnh đạo Trung tâm, tập thể cán bộ, viên chức, người lao động tin tưởng, tín nhiệm và bổ nhiệm giữ các chức vụ quản lý, lãnh đạo cấp phòng.

Bà Đặng Thị Thu Hồng phát biểu cũng nhấn mạnh: Việc bổ nhiệm và kiện toàn các vị trí lãnh đạo chủ chốt là công tác thường xuyên, liên tục và là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong công tác nhân sự và xây dựng đội ngũ kế cận của Trung tâm. Ban Lãnh đạo Trung tâm NDE mong muốn các cán bộ được bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nâng cao ý thức, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và trau dồi kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn cũng như kỹ năng quản lý, điều hành, đoàn kết nhất trí và gương mẫu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động tại các phòng ban được kiện toàn nhân sự luôn đồng tâm, nhất trí, đoàn kết để xây dựng Trung tâm ngày càng vững mạnh trong điều kiện yêu cầu tự chủ ngày một cao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, bà Đặng Mai Anh – Tân Trưởng phòng Hành chính tổng hợp trân trọng cám ơn Ban Lãnh đạo Trung tâm, tập thể cán bộ, viên chức người lao động Trung tâm NDE đã luôn tin tưởng, quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ các cán bộ được bổ nhiệm lần này trong quá trình công tác tại Trung tâm và đã ghi nhận sự phấn đấu của các đồng chí được bổ nhiệm. Đồng thời, bà Đặng Mai Anh phát biểu khẳng định rằng sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, không ngừng học hỏi, cố gắng hơn nữa trong công tác, giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức để hoàn thành xuất suất sắc nhiệm vụ được giao, cùng nhau đoàn kết và xây dựng Phòng và Trung tâm Đánh giá không phá hủy ngày càng phát triển.

Nhóm truyền thông – NDE