Đảng và Nhà nước đã xác định, phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước, là nền tảng, động lực của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Điều đó được tái khẳng định, nhấn mạnh trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, coi phát triển nhanh, bền vững dựa chủ yếu vào Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (KH,CN&ĐMST) là một trong các đột phá chiến lược quan trọng nhất.

Hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua ngành KH&CN đã đạt được nhiều thành tựu đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh. Đồng thời đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của các ngành, các cấp, đặc biệt là các lực lượng làm công tác KH&CN trong cả nước gồm các nhà hoạch định chính sách KH&CN; các nhà khoa học trong viện nghiên cứu, trường đại học; nhà khoa học trong các doanh nghiệp; nhà khoa học ở nước ngoài; người dân đam mê KH&CN.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 – 5, nhiều nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp đã chia sẻ những nhận định, đánh giá về vai trò, vị trí và những đóng góp của KH,CN&ĐMST đồng thời đưa ra các đóng góp, đề xuất để nền KH&CN nước nhà tiếp tục có thêm nhiều đột phá trong thời gian tới.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN tổng hợp và trân trọng giới thiệu:

Bài 1: Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo qua góc nhìn của nhà quản lý

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: KH&CN đóng góp quan trọng trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trong các giai đoạn phát triển đất nước, kinh tế -xã hội đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, trong đó có đóng góp quan trọng của KH&CN, đặc biệt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong giai đoạn tới, để hiện thực hóa các khát vọng phát triển, đạt được các mục tiêu như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, lĩnh vực KHCN&ĐMST cần kế thừa và nỗ lực hơn nữa, từ phát triển hệ sinh thái thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng đến xây dựng thể chế, chính sách và phát triển thị trường khoa học công nghệ… để xứng đáng là một đột phá chiến lược, động lực để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương: KH&CN đã đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của ngành Công thương

Trong giai đoạn vừa qua, KH&CN đã đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của ngành Công thương. Hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng đổi mới công nghệ, ĐMST trong các doanh nghiệp ngành Công Thương, đặc biệt với doanh nghiệp chế biến, chế tạo liên tục phát triển và đã có những chuyển biến tích cực đáng ghi nhận. Tỷ lệ doanh nghiệp ngành Công Thương tham gia hoạt động đổi mới công nghệ ngày càng cao. Báo cáo của Ngân hàng thế giới cho thấy, các doanh nghiệp Việt Nam đã chi khoảng 1.6% doanh thu hàng năm cho R&D. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã thành lập Quỹ phát triển KH&CN để đẩy mạnh các hoạt động KHCN&ĐMST.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tiềm lực KH&CN đã góp phần nâng cao vị thế các trường đại học

Hoạt động KH&CN tại các cơ sở giáo dục đại học được triển khai một cách bài bản, toàn diện: từ nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ, đến nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn liền với đào tạo nguồn nhân lực. Tiềm lực KH&CN, nhất là nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế của các trường đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng uy tín trên thế giới và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Đồng chí Phan Văn Mãi – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre: KH,CN&ĐMST là khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế – xã hội

Tỉnh Bến Tre xác định ứng dụng KH,CN&ĐMST là khâu đột phá chiến lược và được xếp trong khối các ngành kinh tế phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, đóng góp trực tiếp trong đổi mới mô hình tăng trưởng. Đóng góp của KH&CN vào tăng trưởng kinh tế, thông qua năng suất các nhân tố tổng hợp TFP đạt 31%/năm. Hoạt động chuyển giao, ứng dụng các thành tựu KH&CN vào sản xuất được tích cực triển khai, tập trung vào công nghệ cao, công nghệ số,… nhằm đa dạng hóa các sản phẩm từ dừa, cây ăn trái và các sản phẩm chủ lực khác của tỉnh.

Thiếu tướng, GS.TS, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lạc Hồng – Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự: Dành hết tâm huyết để nghiên cứu, phục vụ phát triển KH&CN

Đối với Học viện Kỹ thuật quân sự, chúng tôi có đội ngũ cán bộ khoa học rất hùng hậu, được đào tạo tương đối bài bản, có nhiệt huyết, và trong giai đoạn vừa qua, với trí tuệ của mình đã nghiên cứu, chế tạo thành công nhiều sản phẩm, phục vụ kinh tế quốc dân cũng như lĩnh vực khoa học quân sự. Chúng tôi, những người lính, những nhà khoa học quân đội sẽ đem hết tâm huyết của mình để nghiên cứu, phục vụ cho việc phát triển lĩnh vực KH&CN nước nhà tốt hơn.

Tôi hy vọng, thời gian tới, với sự đầu tư của Nhà nước và xã hội, sự chung tay góp sức của các tổ chức KH&CN, các doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân, cùng đội ngũ nhân lực có năng lực, trình độ, tâm huyết như hiện nay, sẽ ngày càng có thêm nhiều sản phẩm sáng tạo hơn nữa đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh.

Nhân Ngày KH&CN Việt Nam, thay mặt những người làm khoa học, tôi kính chúc tất cả các nhà quản lý, nhà khoa học, cán bộ, tổ chức KH&CN, doanh nghiệp, người dân đã hàng ngày miệt mài tham gia vào việc phát triển KH&CN có sức khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động KH&CN nước nhà, tạo ra nhiều sản phẩm tốt hơn nữa, phục vụ cho đời sống dân sinh cũng như đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh. Chúc cho sự nghiệp KH&CN Việt Nam ngày càng phát triển./.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN (tổng hợp)