Từ ngày 07 đến ngày 25 tháng 11 năm 2022, trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Ba bên Việt Nam – IAEA – Lào về kỹ thuật kiểm tra không phá hủy, Trung tâm Đánh giá không phá hủy đã tổ chức khóa đào tạo kỹ thuật kiểm tra không phá hủy bậc 1 cho Đoàn cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường (DOSM) thuộc Bộ Công thương (MOIC), Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đoàn cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường đến từ Trung tâm Kiểm tra không phá hủy cho nước Lào, đơn vị trực thuộc Cục, được thành lập tháng 02 năm 2020. Đoàn cán bộ gồm có Ông Keoboutda Om, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra không phá hủy cho nước Lào, Ông Insaveang Phadeuan và Ông Mounmaly Athilat là nhân viên kỹ thuật của Trung tâm.

Lễ khai giảng.

Các cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường đã tham gia khóa đào tạo bậc 1 bao gồm lý thuyết và thực hành cho hai phương pháp kỹ thuật kiểm tra không phá hủy là phương pháp kiểm tra siêu âm (UT) và kiểm tra thẩm thấu lỏng (PT). Nội dung chương trình đào tạo tuân thủ theo khung chương trình của tài liệu hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) IAEA-TECDOC-628/Rev.3 phiên bản năm 2013. Kết thúc khóa đào tạo các cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường đã tham gia thực hiện các bài thi lý thuyết và thực hành theo tiêu chuẩn ISO 9712.

Thực hành phương pháp siêu âm trên các mẫu chuẩn quốc tế.

Trong thời gian tham gia khóa đào tạo tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy, Đoàn cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường cũng đã tới thăm cơ sở đào tạo hàn và thực hành kỹ thuật kiểm tra không phá hủy tại Trung tâm Chuyển gia Công nghệ Việt – Đức (HWC) trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng (STAMEQ).

Tìm hiểu, thực hành kỹ thuật kiểm tra không phá hủy tại Trung tâm Chuyển gia Công nghệ Việt – Đức
Tìm hiểu, thực hành kỹ thuật kiểm tra không phá hủy tại Trung tâm Chuyển gia Công nghệ Việt – Đức.

Ngày 25 tháng 11 năm 2022, Trung tâm Đánh giá không phá hủy đã tiến hành lễ tổng kết và trao chứng chỉ đào tạo cho Đoàn cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường. Sau thời gian đào tạo trong 03 tuần cho hai phương pháp UT và PT, các cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường đã hoàn thành các bài thi kiểm tra về lý thuyết và thực hành cho cấp độ bậc 1 với số điểm đạt yêu cầu. Các cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường bước đầu đã có các kiến thức tổng quan về phương pháp UT và PT, thực hiện được kỹ thuật kiểm tra không phá hủy yêu cầu đối với kỹ thuật viên bậc 1. Đây là bước khởi đầu quan trọng để các cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường tiếp cận kỹ thuật kiểm tra không phá hủy, tự tìm hiểu và thực hành trên cơ sở thiết bị hiện có của Trung tâm Kiểm tra không phá hủy cho nước Lào và chuẩn bị tiếp tục tham gia khóa đào tạo bậc 2 trong thời gian tới.

Lễ trao chứng chỉ cho học viên.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Ông Keoboutda Om, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra không phá hủy cho nước Lào, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm về kiểm tra không phá hủy và trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo và các giảng viên của Trung tâm Đánh giá không phá hủy đã nhiệt tình tiếp đón và tổ chức thành công khóa đào tạo cho Đoàn cán bộ của của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường, Bộ Công thương, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Bà Đặng Thị Thu Hồng, đại diện Ban lãnh đạo và các giảng viên của Trung tâm Đánh giá không phá hủy gửi lời chúc mừng tới Đoàn cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường về các kết quả đã đạt được của khóa đào tạo và bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với Trung tâm Kiểm tra không phá hủy cho nước Lào, Cục Tiêu chuẩn và Đo lường trong việc đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy các ứng dụng kiểm tra không phá hủy.

Chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ Trung tâm NDE.