Trong 03 ngày (05-07/4/2024), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên phối hợp Trung tâm Đánh giá không phá huỷ (Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam) tổ chức khoá đào tạo về an toàn bức xạ năm 2024. Tham gia khoá đào tạo có hơn 70 học viên là các nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh.

Bà Hoàng Thị Thúy Hà – Trưởng phòng Quản lý Công nghệ phát biểu tại hội nghị

Theo quy định tại Thông tư 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ KH&CN quy định về đào tạo an toàn bức xạ thì người phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ phải được đào tạo an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành và được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ và chỉ được tiến hành công việc bức xạ sau khi được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ. Định kỳ 03 năm một lần, nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn phải được đào tạo lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ…

Toàn cảnh hội nghị

Tại khoá đào tạo, các học viên đã được nghe giảng viên Vũ Tiến Hà – Nguyên Giám đốc Trung tâm Đánh giá không phá huỷ (Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam) truyền tải, phổ biến các nội dung: Tổng quan về bức xạ ion hoá, ứng dụng và mối nguy hiểm; hệ thống các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ và một số văn bản mới; hướng dẫn quản lý an toàn bức xạ đối với các cơ sở bức xạ; hướng dẫn nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế, xạ trị, y học hạt nhân, chiếu xạ công nghiệp, chụp ảnh bức xạ công nghiệp, sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ, ứng phó sự cố bức xạ…Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn công tác khai báo, cấp phép tiến hành công việc bức xạ, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; chia sẻ về các mối nguy hiểm do chiếu xạ ngoài; nguyên lý hoạt động của X-quang trong chẩn đoán y tế và các vấn đề bức xạ liên quan…Bên cạnh đó, các học viên đã tích cực trao đổi, thảo luận về các nội dung của khoá đào tạo để tiếp thu đầy đủ nhất và triển khai tốt trong thực tế.

Giảng viên Vũ Tiến Hà – Nguyên Giám đốc Trung tâm Đánh giá không phá huỷ (Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam) chia sẻ các nội dung về đào tạo an toàn bức xạ  

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo quy định của Bộ KH&CN. Thông qua khóa đào tạo giúp các học viên nắm bắt và cập nhật những kiến thức mới, các quy định pháp luật về an toàn bức xạ, hạt nhân nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn bức xạ tại cơ sở góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Dương Chiêm, Thế Bằng (dosttn.gov.vn)