Nhằm triển khai định hướng nghiên cứu và phát triển giai đoạn 2023-2025 hướng tới năm 2030, ngày 17/1/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) đã tổ chức Hội thảo khoa học nhằm tìm kiếm sự hợp tác trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá Vật liệu. Thành phần tham dự Hội thảo bao gồm: Phó Giám đốc phụ trách Đặng Thị Thu Hồng; Phó Giám đốc Nguyễn Thế Mẫn, đại diện các đơn vị thuộc NDE: Phòng Công Nghiệp, Phòng đào tạo, TS. Nguyễn Văn Thành – cộng tác viên của Trung tâm. Đặc biệt, Hội thảo có sự tham dự của hai khách mời: TS. Trần Văn Khanh và TS. Lê Thị Giang đến từ khoa Cơ khí, Đại học Thủy lợi

Toàn cảnh Hội thảo khoa học.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Đặng Thị Thu Hồng đã giới thiệu khái quát về Trung tâm bao gồm nguồn lực đã được đầu tư, hướng nghiên cứu về đánh giá vật liệu và khẳng định mong muốn hợp tác với các nhà khoa học để phát triển chuyên môn theo định hướng đánh giá vật liệu, ứng dụng mô phỏng và tiến tới đánh giá tuổi thọ các chi tiết trong các nhà máy nhiệt điện, công trình hạt nhân.

Phó giám đốc Nguyễn Thế Mẫn đã trình bày kế hoạch phát triển nhóm nghiên cứu ưu tiên của Trung tâm, dự kiến theo ba giai đoạn: Giai đoại 1: Tăng cường kiến thức về vật liệu cho các cán bộ của Trung tâm. Rà soát và khôi phục thiết bị phòng thí nghiệm phá hủy (vật liệu DT) và kim tương. Giai đoạn 2: Đánh giá hư hỏng vật liệu bằng các phương pháp NDT, DT và mô phỏng. Giai đoạn 3: Dự đoán tuổi thọ chi tiết (cần thiết) trong nhà máy nhiệt điện, hướng tới công trình hạt nhân.

Hình ảnh trang thiết bị đánh giá vật liệu của Trung tâm

Tại hội thảo, TS. Trần Văn Khanh (vừa hoàn thành chương trình đào tạo Tiến sỹ tại Đại học kỹ thuật Berlin – Cộng hòa Liên Bang Đức) đã giới thiệu các phương pháp chụp cắt lớp (Neutron, X-ray /microcopy, FIB, Electron tomography, 3D atom probe/LEAP). Khi thực hiện nghiên cứu tại Đức, TS Khanh đã nghiên cứu cơ chế phá hủy vật liệu do biến dạng (kéo, xoắn), nghiên cứu sự hình thành dendrite và cơ chế phá hủy trong pin thế hệ mới lithium-sulfur sử dụng công nghệ chụp cắt lớp Neutron và X-ray. Kết quả nghiên cứu của TS và cộng sự đã được công bố trên các tạp trí thuộc danh mục ISI uy tín như Nature, Materials & Design

Liên quan tới định hướng nghiên cứu của Trung tâm, TS Lê Thị Giang đã trình bày kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu khi làm tiến sĩ và nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học Chung-Ang –Hàn Quốc. Trong thời gian này TS. Lê Thị Giang đã công bố 9 công trình trên tạp chí ISI uy tín liên và tham gia nhiều dự án tại nhà máy Nhiệt điện của Hàn Quốc. Trên cơ sở tìm hiểu năng lực, nhu cầu và định hướng nghiên cứu tại Trung tâm NDE, TS Giang đã giới thiệu phương pháp đánh giá tuổi thọ chi tiết trong nhà máy nhiệt điện dựa trên thí nghiệm rão (dự đoán tuổi thọ còn lại theo LMP- Creep test data) và thay đổi cấu trúc vật liệu (Tế vi, SEM, TEM). Mô hình đánh giá tuổi thọ tại Hàn Quốc dựa trên cả ba hướng: NDT, Mô phòng và LMP. Bài trình bày cũng đề cập đến các khó khăn trong việc triển khai nghiên cứu ở Việt Nam là chưa có thiết thiết bị thử rão (mô phỏng quá trình rão trong phòng thí nghiệm).

TS. Trần Văn Khanh và TS. Lê Thị Giang giới thiệu về năng lực, kinh nghiệm nghiên cứu và định hướng nghiên cứu liên quan tới NDE

Đại diện cho các cán bộ kỹ thuật của Phòng Đào tạo và Công nghiệp đã có những trao đổi, trình bày nhu cầu thực tiễn tại các nhà máy trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí đối với việc kiểm tra, đánh giá vật liệu cũng như kiểm tra, thử nghiệm về phá hủy, không phá hủy trên cơ sở đó có số liệu tổng hợp, thống kê để dự báo nhu cầu kiểm tra trong tương lai cũng như làm thế nào tính toán được tuổi thọ của chi tiết, công trình còn lại.

Các vấn đề được thảo luận, thống nhất trong hội thảo cho thấy được tiềm năng trong hợp tác giữa Trung tâm các chuyên gia về vật liệu hướng tới phục vụ mục tiêu phát triển của Trung tâm. Kết thúc hội thảo, đại diện lanh đạo Trung tâm NDE và nhóm chuyên gia Vật liệu đã đi tới thống nhất hợp tác và xây dựng định hướng nghiên cứu trong thời gian tới trước mắt thông qua thực hiện đề tài, nhiệm vụ các cấp.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2024