Nhằm triển khai và thực hiện Quyết định số 1187/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Phát triển Vật lý giai đoạn 2021 – 2025, chiều 18/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình.

 

Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc; đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Hội Vật lý Việt Nam, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia và các đơn vị có liên quan.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển Vật lý giai đoạn 2021 – 2025 là thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng tại Nghị quyết số 20-NQ/TW, Chiến lược Phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ–TTg, trong đó đã xác định “Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu trong một số lĩnh vực khoa học tự nhiên mà Việt Nam có lợi thế. Xây dựng và triển khai Chương trình Phát triển Vật lý Việt Nam đến 2020”.

Trên cơ sở các kết quả đạt được của Chương trình giai đoạn 2015 – 2020, Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 1187/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 phê duyệt Chương trình Phát triển Vật lý giai đoạn 2021 – 2025 với 03 mục tiêu cụ thể:

1. Nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực vật lý, kết hợp đào tạo chất lượng cao với nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng. Gắn kết nghiên cứu lý thuyết với nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu ứng dụng.

2. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên vật lý các trường đại học trong cả nước, thu hút và đào tạo các nhà vật lý trẻ tuổi tài năng. Đến năm 2025 tỷ lệ giảng viên vật lý có bằng tiến sĩ ở khoa vật lý của các trường đại học trọng điểm đạt trên 50%.

3. Nâng cao vị thế của lĩnh vực vật lý của Việt Nam trên thế giới, phấn đấu đến năm 2025 lĩnh vực vật lý nước ta được xếp vào nhóm 5 nước đứng đầu trong khu vực ASEAN theo xếp hạng của SCOPUS và tăng số công trình công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín (thuộc danh mục ISI/SCOPUS) bình quân đạt 30%/năm.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên đã giới thiệu các văn bản có liên quan:

(1) Quyết định số 1187/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 1187;

(2) Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN:

– Quyết định số 2643/QĐ-BKHCN ngày 24/9/2020 – Định hướng nghiên cứu ưu tiên lĩnh vực Vật lý đến năm 2025, tầm nhìn 2030;

– Quyết định số 2644/QĐ-BKHCN ngày 24/9/2020 – Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình của các Bộ ngành;

– Quyết định số 2642/QĐ-BKHCN ngày 24/9/2020 – Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình của Bộ Khoa học và Công nghệ.

– Quyết định số 128/QĐ-BKHCN ngày 24/01/2021 – Thành lập Tổ Công tác thực hiện Chương trình.

Các đại biểu đã thảo luận để xác định kế hoạch cụ thể triển khai Chương trình trong giai đoạn 2021 – 2025 theo các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức thực hiện Chương trình đã được phê duyệt.

 

Các Thành viên của Tổ công tác Chương trình 1187

Nguồn: Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên