Ngày 16 tháng 12 năm 2022, Trung tâm Đánh giá không phá hủy (Trung tâm NDE) đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2022 & và Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023”

Tham dự hội nghị có ông Trần Ngọc Toàn – Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), ông Bùi Đăng Hạnh – Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế Viện NLNTVN, bà Nguyễn Thanh Phương – Phó Chánh Văn phòng Viện NLNTVN, ông Trịnh Anh Đức – Giám đốc Trung tâm đào tạo hạt nhân, các vị khách mời nguyên là lãnh đạo Trung tâm NDE và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm NDE.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm NDE do bà Đặng Thị Thu Hồng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm trình bày,  báo cáo của đại điện Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân trình bày. Theo đó, tập thể cán bộ Trung tâm NDE đã cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được một số thành tích, cụ thể:

Các kết quả nổi bật đạt được trong năm 2022

– Xây dựng và trình ban hành Điều lệ, tổ chức; sắp xếp lại bộ máy và cơ cấu tổ chức, nhân sự các phòng; hoàn thành công tác quy hoạch Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung tâm; dần hoàn thiện các vị trí lãnh đạo (bổ nhiệm 01 Phó phòng, 01 Kế toán trưởng, giao cán bộ phụ trách 02 đơn vị); xây dựng Bản định hướng và kế hoạch nâng cao năng lực kỹ thuật và các hướng nghiên cứu của Trung tâm (giai đoạn 2021-2025);

– Hoàn thành nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN Nghị định thư với Lào; hoàn thành nghiệm thu 01 đề tài cấp Bộ; thực hiện và đảm bảo chất lượng, tiến độ 02 đề tài cấp Bộ và 01 đề tài cấp cơ sở; đề xuất và được thông qua 01 đề tài cấp Bộ và 01 đề tài cấp cơ sở thực hiện từ năm 2023;

– Đề xuất và được Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thông qua Dự án VIE về Xây dựng hệ thống đào tạo nhân lực NDT theo ISO9712 (thực hiện 2024-2025);

– Triển khai hiệu quả, tích cực các hoạt động hợp tác quốc tế trong việc giúp Lào và Campuchia xây dựng tiềm lực về NDT (cử cán bộ tham gia đoàn chuyên gia IAEA giúp Lào/Campuchia, đón 02 đoàn thăm quan khoa học của Lào/Campuchia và 01 đoàn thực tập Lào);

– Ban hành mới, rà soát ban hành lại một số quy chế, nội quy, quy trình của Trung tâm: Quy chế quản lý nghiệm vụ khoa học công nghệ, Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước, Quy trình quản lý hoạt động đào tạo an toàn bức xạ, Bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân v.v.;

– Đào tạo, bồi dưỡng cho 10 cán bộ chuyên môn thi lấy chứng chỉ quốc tế theo ISO/EN 9712 bậc 2 và bậc 3 ở các phương pháp RT, UT, PT và MT;

– Nghiên cứu, đề xuất giải pháp, tìm hiểu phát triển công nghệ kiểm tra trong tăng hạn sử dụng vũ khí cho tập đoàn Viettel;

– Triển khai ứng dụng đảm bảo hiệu quả, chất lượng với doanh số gần 18 tỷ vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (từ 13,5-14 tỷ), qua đó mở rộng mạng lưới đối tác, khách lớn như tập đoàn Viettel, Nhiệt điện Thái Bình, Ban quản lý xây dựng sân bay Long Thành, v.v.. Thực hiện nộp thuế đầy đủ, đúng hạn cho nhà nước hơn 500 triệu.

Phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Với các kế hoạch đã đặt ra trong Trung hạn và dài hạn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030, trong năm 2023 Trung tâm đề xuất các hướng nghiên cứu gắn với lĩnh vực chuyên môn chính của Trung tâm (NDE, NDT) bao gồm:

– Tiếp tục triển khai các hướng nghiên cứu gắn với lĩnh vực chuyên môn chính của Trung tâm (NDE, NDT) bao gồm: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị NDT và thiết bị trong lĩnh vực NLNT, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào đề xuất xây dựng dự án hợp tác vùng trong kỹ thuật kiểm tra chụp ảnh phóng xạ. Đề xuất các giải pháp, các chương trình kiểm tra đánh giá trong bảo dưỡng các nhà máy công nghiệp, năng lượng, dầu khí. Tiếp tục hướng nghiên cứu về xây dựng, phát triển các quy trình, chương trình kiểm tra, bảo dưỡng trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông,…đặc biệt trong công trình hạt nhân, trước mắt là Lò phản ứng nghiên cứu.

– Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và ứng dụng triển khai thông qua các hợp tác với các đơn vị, tổ chức uy tín về NDT; các ban quản lý dự án; các tổ chức và tập đoàn uy tín, lớn (Viettel; EVN Genco; PVN; Sungroup; AES; Ebara;…). Đảm bảo tốt phối hợp giữa các bộ phận; phòng ban triển khai hoạt động ứng dụng hiệu quả, thực chất với doanh số dự kiến từ 14-15 tỷ đồng.

– Đào tạo phát triển chuyên môn; tăng cường kinh nghiệm và kỹ năng thực tế thông qua các dự án triển khai ứng dụng trong lĩnh vực kiểm tra; giám định và trong lĩnh vực đào tạo, đánh giá, chứng nhận nhân lực NDT trên cơ sở kết hợp với các tổ chức quốc tế và dự án HTQT với IAEA,..

– Tiếp tục các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ Lào và Campuchia trong khuôn khổ hợp tác 3 bên Việt Nam – IAEA – Campuchia/Lào.

Các ý kiến tham luận và phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết, Hội nghị đã nghe các tham luận của các cán bộ, viên chức, người lao động liên quan đến Báo cáo tổng kết năm 2022 và đề xuất những giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác năm 2023. Các ý kiến về cơ bản nhất trí cao với Báo cáo đánh giá kết quả năm 2022.

Ông Trần Ngọc Toàn – Phó Viện trưởng Viện NLNTVN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Toàn – Phó Viện trưởng Viện NLNTVN đã đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc và toàn thể cán bộ của Trung tâm trong năm 2022; khích lệ đội ngũ cán bộ trẻ, và trung tâm tiếp nối truyền thống phát huy tích cực các hợp tác quốc tế, tập trung hoạt động nghiên cứu qua đó đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ. Ông nhất trí các đề xuất và mong muốn Trung tâm NDE ổn định tổ chức để phát triển mạnh mẽ và hoàn thành tốt mục tiêu đặt ra cho năm 2023.

Bà Đặng Thị Thu Hồng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phát biểu tại Hội nghị

 Thay mặt Ban Giám đốc Trung tâm NDE, bà Đặng Thị Thu Hồng – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã tổng kết các ý kiến đóng góp, làm rõ hơn định hướng của Trung tâm trong giai đoạn 2021-2025 đối với các lĩnh vực hoạt động chính và chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện NLNTVN, sự hợp tác giúp đỡ của các đơn vị chức năng trong Viện NLNTVN một cách kịp thời, sâu sát cũng như những đóng góp của các cán bộ, viên chức và người lao động đối với mọi mặt hoạt động trong năm 2022. Bà Đặng Thị Thu Hồng cũng mong muốn trong năm 2023, Trung tâm Đánh giá không phá hủy sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn; đồng thời tập thể cán bộ viên chức người lao động của Trung tâm sẽ cố gắng khắc phục, vượt mọi khó khăn để cùng nhau đoàn kết đồng lòng đẩy mạnh hoạt động và công tác để tự tin, vững bước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra trong năm tới.

 

Nhóm Truyền thông Trung tâm NDE