Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Được thành lập vào năm 2008, hợp nhất từ 03 cơ sở hoạt động lâu năm trong lĩnh vực NDT là:

–   Phòng Kiểm tra không phá huỷ, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, từ 1990

–   Phòng Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, từ 1989

–   Trung tâm Kiểm tra không phá huỷ (NDT) và kỹ thuật hạt nhân, Công ty NEAD, từ 1993

*  Tên giao dịch quốc tế: Centre for Non-Destructive Evaluation (Viết tắt là NDE)

*  Trụ sở chính: 140 Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – Hà Nội

*  Cơ sở đào tạo: Phòng 202, Seaview 1, KĐT Chí Linh, Phường 10, TP Vũng Tàu

*  Điện thoại: +84 (0) 24 35577 881       Fax: +84 (0) 24 35577 882

*  Chức năng và Nhiệm vụ chính:

–  Cung cấp dịch vụ kiểm tra không phá huỷ (NDT) bằng các phương pháp truyền thống và công nghệ cao phục vụ các chương trình và yêu cầu đảm bảo và kiểm soát chất lượng cho các dự án chế tạo, lắp đặt cũng như duy tu, bảo dưỡng trong các ngành công nghiệp: sản xuất năng lượng (nhiệt điện, thủy điện, phong điện, hạt nhân); dầu khí; hóa chất; kết cấu xây dựng (cầu cảng, nhà xưởng, thiết bị nâng hạ…), giao thông, vv…

–  Cung cấp dịch vụ đào tạo mọi bậc trình độ chuyên môn trong lĩnh vực NDT và giám sát chất lượng hàn, an toàn bức xạ công nghiệp, ngoại ngữ chuyên ngành, tư vấn xây dựng hệ thống cơ sở NDT, phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế và qui định của luật pháp Việt Nam.

–  Thực hiện dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, công cụ kiểm tra NDT, thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị chiếu chụp bức xạ chuẩn đoán trong y tế, đồng thời thực hiện các công việc bảo trì, sửa chữa, phục hồi các thiết bị liên quan

–  Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm định bằng phương pháp không phá huỷ (NDT);

–  Xuất nhập khẩu chuyên gia, cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá không phá huỷ (NDT), thợ hàn, thanh tra hàn và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác;

–  Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá không phá huỷ, năng lượng hạt nhân, công nghệ bức xạ;

–  Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ đấu thầu; giám sát việc cung cấp, lắp đặt vật tư, trang thiết bị khoa học công nghệ.

–  Tổ chức bộ máy:

Ban Lãnh đạo:

Phó Giám đốc phụ trách: Đặng Thị Thu Hồng

Phó Giám đốc : Nguyễn An Trung