Ngày 28/11/2023, thực hiện kế hoạch hàng năm về Giới thiệu các cơ sở nghiên cứu về khoa học và kỹ thuật hạt nhân cho các sinh viên theo học ngành hạt nhân của các Trường Đại học tại Hà Nội, Trung tâm Đào tạo hạt nhân phối hợp với Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) giới thiệu đoàn 50 sinh viên của Đại học Bách Khoa đến thăm quan tại Trung tâm NDE.

Bà Đặng Thu Thị Hồng phó Giám đốc Trung tâm NDE phát biểu

Các bạn sinh viên đã có một ngày tham quan tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) với đầy đủ các nội dung trong chương trình tổng quan về Kiểm tra không phá hủy NDT: Buổi sáng được giới thiệu lý thuyết về các phương pháp kiểm tra không phá hủy và buổi chiều được hướng dẫn tiến hành các phương pháp kiểm tra không phá hủy.

Các cán bộ, giảng viên Trung tâm NDE hướng dẫn sinh viên tìm hiểu trang thiết bị của các phương pháp NDT
Các cán bộ, giảng viên Trung tâm NDE hướng dẫn sinh viên tìm hiểu trang thiết bị của các phương pháp NDT

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ, giảng viên Trung tâm và cơ sở vật chất đồng bộ, các bạn sinh viên ngành Kỹ thuật hạt nhân, Đại học Bách khoa Hà Nội đã có một ngày tham quan và học tập hiệu quả, được tìm hiểu và nắm bắt trực quan thông qua việc chứng kiến tìm hiểu một số phương pháp kiểm tra NDT tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy.

Thông qua buổi học tập, tìm hiểu thực tế tại Trung tâm NDE đã giúp cho các bạn sinh viên có định hướng rõ hơn khi học các chương trình chuyên sâu và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Nhóm thông tin NDE