Từ ngày 17- 21 tháng 10/2022, Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) đã chủ trì đón tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường, Bộ Công nghiệp và Thương mại, Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tới tham quan khoa học tại Trung tâm. Chuyến thăm quan là một trong nhiều hoạt động thực hiện thỏa thuận Hợp tác ba bên Việt Nam – IAEA – Lào về lĩnh vực kiểm tra không phá hủy (NDT). Nội dung của chuyến thăm quan là giới thiệu các phương pháp NDT và ứng dụng trong công nghiệp. Đoàn cán bộ Nước CHDCND Lào gồm có Tiến sỹ Vongdara Somphonexay, Phó Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn và Đo lường; Ông Vongprachit Soulivanh, cán bộ Trung tâm Kiểm tra Không phá hủy, đơn vị trực thuộc Cục Tiêu chuẩn và Đo lường. Về phía Việt Nam, tham dự đón tiếp và làm việc cùng Đoàn cán bộ Nước CHDCND Lào Ông Bùi Đăng Hạnh, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế – Viện NLNT Việt Nam; Bà Đặng Thị Thu Hồng, Phó Giám đốc (phụ trách Trung tâm NDE), Ông Nguyễn An Trung, Phó Giám đốc và một số cán bộ kỹ thuật của Trung tâm NDE.

Trong các buổi làm việc, các cán bộ và chuyên gia của Trung tâm NDE đã giới thiệu tổng quan về Trung tâm NDE; giới thiệu cơ bản về kỹ thuật NDT và các ứng dụng trong công nghiệp, các kết quả đạt được tại Việt Nam; giới thiệu về cơ sở vật chất, hệ thống đào tạo kỹ thuật viên NDT và cách thức tổ chức các hoạt động thử nghiệm NDT tại Trung tâm NDE. Các cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường, Nước CHDCND Lào cũng trực tiếp quan sát và nghe giới thiệu tại các buổi thực hành kỹ thuật NDT do các chuyên gia của Trung tâm NDE thực hiện.

Các phương pháp kiểm tra không phá hủy được giới thiệu trong chuyển tham quan khoa học bao gồm:

  • Phương pháp kiểm tra từ tính (MT);
  • kiểm tra thấm lỏng (PT);
  • Phương pháp kiểm tra siêu âm (UT);
  • Phương pháp chụp ảnh bức xạ (RT);
  • Phương pháp kiểm tra dòng điện xoáy (ECT).
  • ược áp dụng rộng rãi trong công nghiệp. Hai phương pháp trong số năm phương pháp trên là PT và UT sẽ được Trung tâm NDE thực hiện đào tạo cho các cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường, Nước CHDCND Lào trong tháng 11 năm 2022 sắp tới.

Trong chuyến tham quan khoa học đợt này, Trung tâm NDE cũng đã tổ chức chuyến thăm quan và làm việc của Đoàn cán bộ Cục Tiêu chuẩn và Đo lường, CHDCND Lào tại Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Amecc tại Thành phố Hải Phòng. Đây là một đơn vị chuyên gia công, chế tạo thiết bị và kết cấu thép ứng dụng trong các dự án nhiệt điện, thủy điện, hóa lọc dầu… trong nước cũng như tại nước ngoài. Đơn vị có áp dụng kỹ thuật kiểm tra không phá hủy để kiểm soát chất lượng sản phẩm, công trình. Đây cũng là đối tác hợp tác với Trung tâm NDE trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác gia công; lắp đặt thiết bị một số công trình, dự án trong công nghiệp và xây dựng. Hiện tại Trung tâm đang triển khai dự án kiểm tra, đánh giá chất lượng kết cấu cho một số hạng mục Công viên giải trí Sungroup tại Thanh Hóa.

Kết thúc chương trình làm việc, Đoàn cán bộ Cục Tiêu chuẩn và Đo lường, CHDCND Lào và các cán bộ, chuyên gia của Trung tâm NDE Việt Nam đã thảo luận về kết quả đạt được trong chuyến thăm quan, đề xuất các hoạt động hợp tác tiếp theo trong lĩnh vực kiểm tra không phá hủy trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác ba bên Việt Nam – IAEA- Lào. Cụ thể hoạt động sắp tới gần nhất là Khóa đào tạo kỹ thuật viên kiểm tra không phá hủy cho 03 cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường trong tháng 11 năm 2022 tới.

Kết thúc chương trình làm việc, Đoàn cán bộ Cục Tiêu chuẩn và Đo lường, CHDCND Lào và các cán bộ, chuyên gia của Trung tâm NDE Việt Nam đã thảo luận về kết quả đạt được trong chuyến thăm quan, đề xuất các hoạt động hợp tác tiếp theo trong lĩnh vực kiểm tra không phá hủy trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác ba bên Việt Nam – IAEA- Lào. Cụ thể hoạt động sắp tới gần nhất là Khóa đào tạo kỹ thuật viên kiểm tra không phá hủy cho 03 cán bộ của Cục Tiêu chuẩn và Đo lường trong tháng 11 năm 2022 tới.