Việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm đánh giá không phá huỷ đã được các tổ chức chế tạo tại Việt Nam đón nhận và bước đầu được các tổ chức công nhận hoặc ở trong quá trình công nhận.

Ngày 20/12/2017 Cục Đăng kiểm Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải qua quá trình đánh giá đã công nhận Trung tâm đánh giá không phá huỷ với hệ thống quản lý dịch vụ tuân thủ ISO (IEC) 17020:2012 và 17025:2005 đáp ứng yêu cầu về của qui chuẩn Việt Nam số 65/2015 “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển” cho các lĩnh vực:

– Kiểm tra không phá huỷ.

– Phân tích thành phần hoá học.

– Thử nghiệm cơ tính vật liệu, hàn.

– Mã số phòng thí nghiệm VR LAB.61

– Hồ sơ đăng ký công nhận tới văn phòng công nhận chất lượng đã được tiếp nhận và đang trong quá trình xem xét đánh giá công nhận.

Hệ thống quản lý chất lượng được ban hành lần đầu phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng ISO(IEC) 17020:2012 ngày 12 tháng 07 năm 2017 và được ban hành sửa đổi bổ sung  ngày 28/12/2017 làm cơ sở và tiền đề nhằm tăng cường hoạt động triển khai dịch vụ của Trung tâm đặc biệt là nhóm áp dụng triển khai thử nghiệm. Một số dịch vụ đã được triển khai thành công. Các công trình tiêu biểu có thể được kể đến:

Công trình Viện kiểm sát nhân dân tối cao:

Nội dung thực hiện đơn vị kiểm định và kiểm soát độc lập phần kết cấu thép của công trình:

 • Kiểm soát quá trình chế tạo, qui trình thực hiện NDE-IP-01;
 • Đánh giá qui trình hàn, qui trình thực hiện NDE-IP-07;
 • Đánh giá tay nghề thợ hàn, qui trình thực hiện NDE-IP-06;
 • Kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào, qui trình thực hiện NDE-IP-03;
 • Kiểm soát chất lượng hàn bằng kỹ thuật MT và UT, qui trình thực hiện NDE-IP-04-UT, MT, CTG.
 • Tổng khối lượng phần thân của dự án: 500 tấn kết cấu thép.
 • Tổng khối lượng phần hầm (King Post): 200 tấn kết cấu thép.
 • Thời gian thực hiện: 2016-2017

Dự án chế tạo bơm 900VY2M thuộc hợp phần dự án   INTEGRATED PIPELINE (IPL)  PROCUREMENT PACKAGE 09.

Bản đồ dự án INTEGRATED PIPELINE (IPL)  PROCUREMENT PACKAGE 09

 • Chủ đầu tư: Tarrant Regional Water District.
 • Đơn vị chế tạo bơm:Ebara Corporation.
 • Địa điểm kiểm định: Ebara Vietnam Pump Company Limited.

Kiểm tra chất lượng hàn bằng phương pháp RT sử dụng nguồn Co60

 • Kiểm soát chất lượng Vật đúc bằng kỹ thuật siêu âm và chụp ảnh phóng xạ, qui trình thực hiện NDE-IP-04-UT.ISO/ASTM, RT.ASME;

Kiểm tra chất lượng ống áp của bơm bằng phương chụp ảnh phóng xạ

Kiểm tra chất lượng cánh bơm bằng phương pháp siêu âm

 • Công việc chủ yếu:
 • Đánh giá qui trình hàn, qui trình thực hiện NDE-IP-07;
 • Đánh giá tay nghề thợ hàn, qui trình thực hiện NDE-IP-06;
 • Kiểm soát chất lượng hàn kỹ thuật siêu âm, chụp ảnh phóng xạ, hạt từ, qui trình thực hiện NDE-IP-04-UT.ASME, MT.ASME;

Kiểm tra chất lượng hàn đường ống áp lực bằng phương pháp từ tính

 • Kiểm soát chất lượng Vật đúc bằng kỹ thuật siêu âm và chụp ảnh phóng xạ, qui trình thực hiện NDE-IP-04-UT.ISO/ ASTM, RT.ASME;
 • Kiểm soát mác vật liệu hợp kim bằng phương pháp huỳnh quang tia X, qui trình sử dụng NDE-IP-03-PMI

Kiểm tra chất lượng vật đúc- cánh hướng của bơm bằng phương chụp ảnh phóng xạ sử dụng nguồn Co60

 • Số lượng được kiểm định và giám định chất lượng: 07 bộ bơm, chiều dài tổng 26m, đường kính 1000mm.
 • Vật liệu sử dụng trong dự án: ASTM A 478 CA6NM, FCD400-15JR, SUS 316L và A36
 • Dải chiều dày vật liệu kiểm định và giám định đến 180mm
 • Phạm vi thực hiện: Trong quá trình chế tạo và chứng nhận chất lượng sản phẩm trước suất xưởng.
 • Thời gian thực hiện: 2018

Ngoài ra các qui trình, thủ tục trong hệ thống quản lý chất lượng còn được áp dụng hiệu quả trong các công trình như kết cấu thép của nhà máy ô tô Vin – Hải Phòng (Vinfast), dự án Vincity- Ocean Pack Gia Lâm và nhiều công trình khác.

Phòng R&D