Ngày 17/12/2022, tại Hà Nội, được sự đồng ý của Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Khoa học kỹ thuật Thử nghiệm Không phá hủy (VANDT) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ IV (2022 – 2027). Đại hội có sự tham dự của TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ; các nhà khoa học và các đại biểu của Hội trên toàn quốc.

TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua: Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ thứ III và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) của Hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ III; Báo cáo Kiểm tra; tham luận của các đại biểu và các nội dung khác.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV gồm 33 ủy viên; Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. Ban Chấp hành Hội khoá IV đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 08 ủy viên, Chủ tịch, 05 Phó Chủ tịch Hội và Trưởng ban Kiểm tra. Ông Ngô Quý Việt tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội KHKT Thử nghiệm Không phá hủy nhiệm kỳ IV.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đại biểu khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Hội Nhiệm kỳ 2022 – 2027
Toàn cảnh Đại hội

 

Nguồn: Cầm Phương (hoiquypcp.moha.gov.vn)