Chiều ngày 18/3/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) giai đoạn 2016 – 2025. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức – Bộ Nội vụ; đồng chí Trần Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ KH&CN; các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đào tạo của các đơn vị thuộc Bộ.

Theo báo cáo của Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KH&CN có một đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC và 19 đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Giai đoạn 2016 – 2020, Bộ KH&CN đã triển khai nghiêm túc, đúng quy định công tác đào tạo, bồi dưỡng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó đã triển khai hiệu quả Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025. Bộ đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của Bộ, trong đó cụ thể hóa các quy định của pháp luật về công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với đặc thù của Bộ.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Bộ đã cử 300 công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị, trong đó Bộ phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức một lớp bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung dành cho CCVC của Bộ nhằm hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định.

Cùng với đó, Bộ đã cử 637 CCVC tham gia các lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp, thanh tra viên, thanh tra viên chính, thanh tra viên cao cấp do Học viện Hành chính quốc gia và các cơ sở đào tạo tổ chức, trong đó Bộ đã tổ chức 4 lớp chuyên viên, 2 lớp chuyên viên chính.

Có 159 viên chức thuộc Bộ được cử tham gia các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ở các hạng chức danh; hơn 1.800 lượt công chức, viên chức được các đơn vị thuộc Bộ cử tham gia các khóa bồi dưỡng; có 327 công chức, viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo quản lý, trong đó, Bộ đã tổ chức 1 lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và phối hợp với Học viện Hành chính quốc gia tổ chức 1 lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương; 1.205 CCVC được cử tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Bộ đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức 4 lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho công chức viên chức của Bộ;…

Bên cạnh đó, Bộ đã khai thác các nguồn kinh phí khác để tổ chức các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài cho đội ngũ CCVC để cập nhật kiến thức, kỹ năng quản lý tiên tiến, hiện đại của các nước phát triển, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về KH&CN và thực thi nhiệm vụ được giao.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ KH&CN đã triển khai nhiều chương trình, các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CCVC chuyên ngành KH&CN. Từ năm 2018 đến nay, Học viện KHCN và Đổi mới sáng tạo đã chủ trì tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 26 lớp bồi dưỡng ở các hạng chức danh cho hơn 3.500 viên chức. Đồng thời, tổ chức được 23 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý KH&CN cho cán bộ ở bộ, ngành, địa phương cho gần 2.200 lượt người.

Có thể nói, Bộ KH&CN đã đạt được các mục tiêu được giao tại Quyết định số 163/QĐ-TTg. Theo đó, gần 100% cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định về kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm ngạch, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. Đối với bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, 100% cán bộ, công chức đều có chứng chỉ trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị; 80% cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng 2 được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Đối với viên chức, 100% viên chức được bồi dưỡng để đáp ứng tiêu chuẩn xét thăng hạng, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Các viên chức lãnh đạo, quản lý đều được bồi dưỡng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm.

Bộ KH&CN đã triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể của Đề án đến năm 2020 về: Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng CBCCVC trong việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng; Nâng cao trách nhiệm của bản thân CBCCVC trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được đào tạo, bồi dưỡng; học và tự học, thực hiện học tập suốt đời; Quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng CBCCVC; việc khuyến khích CBCCVC học và tự học để bảo đảm trình độ theo quy định, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác; Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ có ý thức trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên thỉnh giảng bảo đảm tổ chức hiệu quả các khóa bồi dưỡng; Quy định cụ thể về trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC;…

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ và đại diện các đơn vị đều đánh giá cao những kết quả Bộ đã đạt được trong 5 năm qua. Bộ đã triển khai theo đúng yêu cầu, kế hoạch và mục tiêu. Các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động này trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho rằng, qua kết quả đã thấy được bức tranh chung về công tác đào tạo của Bộ. Chúng ta đã thực hiện các nội dung đào tạo tương đối tốt, đáp ứng yêu cầu công tác của các đơn vị.

“Công tác đào tạo con người rất quan trọng. Đơn vị có hoàn thành nhiệm vụ hay không phụ thuộc rất nhiều vào các CBCCVC. Do vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng, chăm lo của thủ trưởng đơn vị và các cơ quan liên quan đối với CBCCVC cần được chú trọng”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị, trong thời gian tới công tác đào tạo phải đáp ứng 2 yêu cầu: thứ nhất, công tác đào tạo phải đáp ứng năng lực của CCVC tại các đơn vị; đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn cho việc thi nâng ngạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại…; đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện vào ngạch, bậc, vào các vị trí lãnh đạo, quy hoạch, bổ nhiệm. Thời gian qua, các đơn vị đã xử lý rất chặt chẽ, khẩn trương. Tuy nhiên, cần rà soát thật kỹ để CBCCVC khi được đưa vào vị trí bổ nhiệm, quy hoạch phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu, điều kiện.

Thứ hai, cần đẩy mạnh đào tạo công tác chuyên môn để nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị.

Để đáp ứng được yêu cầu đó, Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị các đơn vị, lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác đào tạo phối hợp chặt chẽ với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng kế hoạch đào tạo cho đơn vị mình trong 5 năm tới, trình lãnh đạo Bộ ban hành và có giải pháp triển khai. Việc này phải được thực hiện nghiêm túc, sau khi thực hiện cần có tổng kết, đánh giá.

Vụ Tổ chức cán bộ cần tập hợp các ý kiến đóng góp, đặc biệt là các giải pháp được các đại biểu đề xuất tại hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo và gửi Bộ Nội vụ đúng thời hạn.

Hội nghị cũng đã nhất trí đề xuất Bộ Nội vụ tặng bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN