Ngày 21/07/2020, thực hiện nhiệm vụ của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam giao cho là “Hợp tác với các trường đại học về đào tạo, hướng nghiệp cho sinh viên trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử”. Trung tâm Đánh giá không phá hủy – Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam phối hợp với các đơn vị trong Viện tổ chức khóa thực tập hướng nghiệp cho 20 sinh viên lớp K63-K64 ngành Kỹ thuật hạt nhân, Viện Vật lý Kỹ thuật của Trường Đại học bách khoa Hà Nội.

 

Các bạn sinh viên đã có một ngày thực tập tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) với đầy đủ các nội dung trong chương trình tổng quan về Kiểm tra không phá hủy NDT: Buổi sáng được giới thiệu lý thuyết về các phương pháp kiểm tra không phá hủy  và buổi chiều được hướng dẫn tiến hành các phương pháp  kiểm tra không phá hủy.

Giảng viên Trung tâm NDE hướng dẫn sinh viên tìm hiểu thực hành các phương pháp NDT

Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các giảng viên Trung tâm và cơ sở vật chất đồng bộ, các bạn sinh viên lớp K63-K64 ngành Kỹ thuật hạt nhân, Viện Vật lý Kỹ thuật của Trường Đại học bách khoa Hà Nội đã có một ngày thực tập hiệu quả, được tìm hiểu và nắm bắt trực quan thông qua việc chứng kiến thực hành một số phương pháp kiểm tra NDT tại Trung tâm Đánh giá không phá hủy.

Thông qua buổi học tập, tìm hiểu thực tế tại Trung tâm NDE đã giúp cho các bạn sinh viên có định hướng rõ hơn khi học các chương trình chuyên sâu và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2020