• TỔ CHỨC ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ : Đào tạo an toàn bức xạ trong Công nghiệp và Y tế. Xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản và phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó các sự cố bức xạ;
 • HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN AN TOÀN BỨC XẠTổ chức các lớp tập huấn  An toàn bức xạ trong Công nghiệp và Y tế.

  Xây dựng kế hoạch, chương trình, kịch bản và phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó các sự cố bức xạ trong y tế, công nghiệp;

  Carry out training on Radiation Safety. Buil up possible scienarios for radiation breakdow to practise in Health,  Industrial and Environment fields.

   

  Lớp tập huấn kiến thức an toàn bức xạ

   

  HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

   VÀ TỔ CHỨC DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ

  Thực hiện quy định của luật Năng lượng Nguyên Tử, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm Đánh Giá Không Phá Hủy (NDE) tiến hành phối hợp, hỗ trợ các cơ quan quản lý về an toàn bức xạ, các cơ sở bức xạ xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ tên cả nước.

  Mục tiêu của các chương trình đào tạo, diễn tập ứng phó sự cố là nâng cao năng lực quản lý và ứng phó sự cố bức xạ thông qua việc xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố, đào tạo nguồn nhân lực, hướng dẫn trang bị máy móc thiết bị thích hợp và diễn tập trên các tính huống giả định để sẵn sàng ứng phó các tính huống mất an toàn bức xạ có thể xảy ra.

      

   

   

   

  Xây dựng kế hoạch và tổ chức, hướng dẫn

  diễn tập ứng phó sự cố bức xạ