Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
27
Feb2017

TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ KHÔNG PHÁ HỦY TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2016: “XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA TRỰC QUAN (VISUAL TESTING)”

Ngày 15/2/2017, Trung tâm Đánh giá không phá hủy tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở năm 2016: “Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo phương pháp kiểm tra trực quan (visual testing).

 

Kiểm tra trực quan (Visual Testing – VT) được thừa nhận là một trong các phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT) phổ biến và hiệu quả. Với khả năng phát hiện được các khuyết tật và điều kiện trên bề mặt, xác nhận tính nguyên vẹn, sự đồng nhất của nhiều loại vật liệu, VT được ứng dụng rộng rãi để kiểm tra chất lượng trong các hạng mục, sản phẩm, thiết bị và công trình công nghiệp.

Thực tiễn ứng dụng tại Việt Nam cho thấy, các công trình - dự án công nghiệp trọng điểm ứng dụng phương pháp VT rất phổ biến, với phạm vi kiểm tra 100% trên các hạng mục quan trọng, chủ yếu. Mức độ kiểm tra này vượt xa các phương pháp NDT truyền thống khác như kiểm tra Chụp ảnh phóng xạ (RT) và kiểm tra Siêu âm (UT). Đồng thời, các chủ đầu tư, tổ chức giám định, đăng kiểm luôn yêu cầu người thực hiện kiểm tra VT phải được đào tạo và chứng nhận phù hợp.

Hiện tại, Việt Nam chưa có tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp về đào tạo và chứng nhận kỹ thuật viên phương pháp VT. Phần lớn các chương trình ứng dụng cho lĩnh vực quan trọng như giám sát quá trình hàn thường do các tổ chức nước ngoài thực hiện với chi phí cao, vượt xa so với khả năng tài chính của số đông học viên trong nước. Từ đặc điểm tình hình trên, Trung tâm NDE đã đề xuất Nhiệm vụ cấp cơ sở 2016 “Xây dựng Chương trình và Tài liệu đào tạo Phương pháp kiểm tra Trực quan (Visual testing)” với mong muốn thúc đẩy và tăng cường năng lực đào tạo kỹ thuật viên của các cơ sở trong nước theo chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Căn cứ vào Thuyết minh và Hợp đồng ký giữa Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Trung tâm Đánh giá không phá hủy, Đề tài đã thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các nội dung:

-         Nghiên cứu tổng quan về ứng dụng và đặc điểm của phương pháp VT. Khảo sát nhu cầu ứng dụng và hiện trạng đào tạo kỹ thuật viên kiểm tra trực quan một số cơ sở công nghiệp tại Việt Nam.

-         Tìm hiểu, thu thập các tài liệu hướng dẫn xây dựng Chương trình đào tạo kỹ thuật viên kiểm tra trực quan của một số tổ chức nổi tiếng trên thế giới. Thu thập tài liệu đào tạo, ôn tập và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến việc đào tạo kỹ thuật viên kiểm tra trực quan.

-         Xây dựng Chương trình đào tạo và Tài liệu đào tạo (bao gồm: Bài giảng; Tài liệu tham khảo; Bộ câu hỏi ôn tập thi đánh giá) kỹ thuật viên kiểm tra Bậc I, II. Xây dựng tiêu chí đánh giá trình độ kỹ thuật viên Bậc I, II.

-         Áp dụng thử nghiệm Chương trình đào tạo và viết Báo cáo tổng kết Đề tài.

 

CN. Nguyễn Văn Duy báo cáo tổng kết Đề tài.

Đại diện nhóm nghiên cứu thực hiện Đề tài, CN. Nguyễn Văn Duy đã trình bày tóm tắt lại các nội dung công việc mà nhóm đã thực hiện và kết quả đạt được. Nhóm cũng đã nhận được những ý kiến đánh giá, góp ý rất sâu sát từ Hội đồng nghiệm thu Đề tài. Nhóm thực hiện Đề tài xin ghi nhận các ý kiến đánh giá và tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện để kết quả của Đề tài sớm áp dụng được trong thực tiễn, phục vụ cho công tác Đào tạo và tăng cường chất lượng nguồn nhân lực của Trung tâm NDE, cũng như định hướng cho các bước phát triển tiếp theo.

Kết quả thực hiện Đề tài được đánh giá cao và được Hội đồng nghiệm thu thông qua. Buổi nghiệm thu Đề tài kết thúc tốt đẹp.

Xem 421 lần Sửa lần cuối vào Monday, 27 February 2017 09:53
Đánh giá
(0 lần)

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 43 guests và không thành viên online