Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
22
Nov2017

Bài này giới thiệu ngắn gọn các phương pháp NDT được sử dụng để kiểm tra các bồn thép được chế tạo bằng hàn. Ở đây sẽ chú trọng đến các phương pháp NDT được chỉ định bởi các tiêu chuẩn liên quan. Các tiêu chuẩn này sẽ chỉ ra nội dung áp dụng các phương pháp: khi nào, ở đâu, thế nào, cũng như cơ sở công nghệ liên quan. Các bồn có thể được kiểm tra trong quá trình chế tạo để có được các dữ liệu cơ sở hoặc được kiểm tra sau một chu kỳ hoạt động.

22
Nov2017

Kiểm tra siêu âm mối hàn yêu cầu hiểu biết mối hàn chế tạo như thế nào, hiểu biết về cấu hình mối hàn và các kiểu bất liên tục điển hình tìm thấy trong mỗi phương pháp hàn. Bài viết này sẽ giải thích một cách chung nhất các phương pháp hàn liên quan trong lĩnh vực kiểm tra siêu âm và mô tả kiểu, vị trí của các bất liên tục liên quan.

22
Nov2017

Bài này giới thiệu ngắn gọn các phương pháp NDT được sử dụng để kiểm tra các bồn thép được chế tạo bằng hàn. Ở đây sẽ chú trọng đến các phương pháp NDT được chỉ định bởi các tiêu chuẩn liên quan. Các tiêu chuẩn này sẽ chỉ ra nội dung áp dụng các phương pháp: khi nào, ở đâu, thế nào, cũng như cơ sở công nghệ liên quan. Các bồn có thể được kiểm tra trong quá trình chế tạo để có được các dữ liệu cơ sở hoặc được kiểm tra sau một chu kỳ hoạt động.

22
Nov2017

Các nguyên lý cơ bản của quá trình kiểm tra thấm lỏng vẫn không thay đổi kể từ những năm cuối 1880 khi mà phương pháp dầu và bột trắng lần đầu tiên được dùng để kiểm tra các bộ phận, kết cấu sắt thép.

22
Nov2017

Các nguyên lý cơ bản của quá trình kiểm tra thấm lỏng vẫn không thay đổi kể từ những năm cuối 1880 khi mà phương pháp dầu và bột trắng lần đầu tiên được dùng để kiểm tra các bộ phận, kết cấu sắt thép.

Page 1 of 2

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 65 guests và không thành viên online