Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
11
Jun2014

Bài này giới thiệu ngắn gọn các phương pháp NDT được sử dụng để kiểm tra các bồn thép được chế tạo bằng hàn. Ở đây sẽ chú trọng đến các phương pháp NDT được chỉ định bởi các tiêu chuẩn liên quan. Các tiêu chuẩn này sẽ chỉ ra nội dung áp dụng các phương pháp: khi nào, ở đâu, thế nào, cũng như cơ sở công nghệ liên quan. Các bồn có thể được kiểm tra trong quá trình chế tạo để có được các dữ liệu cơ sở hoặc được kiểm tra sau một chu kỳ hoạt động.

11
Jun2014

Kiểm tra siêu âm mối hàn yêu cầu hiểu biết mối hàn chế tạo như thế nào, hiểu biết về cấu hình mối hàn và các kiểu bất liên tục điển hình tìm thấy trong mỗi phương pháp hàn. Bài viết này sẽ giải thích một cách chung nhất các phương pháp hàn liên quan trong lĩnh vực kiểm tra siêu âm và mô tả kiểu, vị trí của các bất liên tục liên quan.

30
May2014

Các nguyên lý cơ bản của quá trình kiểm tra thấm lỏng vẫn không thay đổi kể từ những năm cuối 1880 khi mà phương pháp dầu và bột trắng lần đầu tiên được dùng để kiểm tra các bộ phận, kết cấu sắt thép.

26
May2014

Vấn đề vi phạm đạo đức nhằm trốn tránh bị phát hiện ở giai đoạn ban đầu có thể gây ra sai hỏng, sự cố nghiêm trọng theo thời gian. Trong các ví dụ sau, khuyết tật đã được phát hiện và các quyết định có tính chủ đích đã được đưa ra để không báo cáo thiệt hại. Việc tiếp tục vận hành các nhà máy được xem là quan trọng hơn hậu quả tiềm tàng mà chúng có thể gây ra. Khi bạn đọc các ví dụ nêu ra ở đây, hãy cân nhắc những tác động có thể đã đóng một vai trò trong việc xuyên tạc hay dập đi việc báo cáo một cách chính xác và kịp thời.

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 97 guests và không thành viên online