Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
You are here: Trang chủ \ Liên hệ

Liên hệ

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin bạn hãy điền vào mẫu đơn này. Bạn sẽ được liên lạc sớm nhất.
Vui lòng nhập đầy đủ thông tin cần thiết.
 
captcha
Reload

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 45 guests và không thành viên online