Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
Diễn đàn Trung Tâm Đánh Giá Không Phá Hủy

 

Giới thiệu - Làm quen - Học tập

Giới thiệu - Làm quen - Học tập

 
  Forum Threads Posts Last entry
Giới thiệu
Giới thiệu bản thân
2 4 31.10.2012 20:12
by
Góc học tập
Trao đổi học tập
1 1 17.05.2012 21:35
by


Trao đổi nghiên cứu - học thuật

Trao đổi về học thuật, nghiên cứu

 
  Forum Threads Posts Last entry
Đề tài khoa học

0 0 -
 

Vui cười

Đố vui, truyện cười, tranh hài, clip vui...

 
  Forum Threads Posts Last entry
Truyện Cười

3 3 16.04.2012 20:21
by
Đố Vui

1 1 16.04.2012 20:15
by

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 49 guests và không thành viên online