Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42
06
Aug2012

HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ VÀ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG NLNT

Thực hiện các dịch vụ kiểm tra chất lượng thiết bị X-Quang trong y tế ; kiểm tra, bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị X-quang, PET, SPECT, máy gia tốc, gamma knife, thiết bị xạ trị từ xa và áp sát. Đào tạo kỹ thuật viên trong các hoạt động này

 Kiểm tra, kiểm định, hiệu chỉnh thiết bị bức xạ

Carry out services on verification and calibration of X-ray machines and radiation measurement equipments in the field of Medical…; QA/QC for X ray, CT, PET, SPEC, Accerator, Gamma knife and the other therapy equipments in medicine's facilities. Training the technicians on this fields

Đo đạc, khảo sát và đánh giá An toàn bức xạ cho các cơ sở bức xạ, các hoạt động liên quan đến bức xạ trong y tế, công nghiệp, môi trường…;

 Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị X-quang

Measuring, surveying and assessing radiation safety for the radiation organization in the field of  Medical, Industrial and Environment…;

Đánh giá an toàn bức xạ môi trường


Bảo dưởng, sửa chữa, hiểu chuẩn, nghiên cứu chế tạo, cung cấp thiết bị bức xạ

Đánh giá an toàn bức xạ,  hỗ trợ cấp phép hoạt động trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử


Xem 15968 lần Sửa lần cuối vào Monday, 06 August 2012 11:54
Đánh giá
(0 lần)

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 52 guests và không thành viên online