Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
  
Đăng ký trực tuyến
*Thông tin cần thiết
Họ tên:*
Giới tính:*
Địa chỉ Email:*
Số điện thoại:
Địa chỉ:
Đơn vị:
Nội dung đăng ký:*

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 93 guests và không thành viên online