Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
22
Nov2017

Kiểm tra siêu âm mối hàn yêu cầu hiểu biết mối hàn chế tạo như thế nào, hiểu biết về cấu hình mối hàn và các kiểu bất liên tục điển hình tìm thấy trong mỗi phương pháp hàn. Bài viết này sẽ giải thích một cách chung nhất các phương pháp hàn liên quan trong lĩnh vực kiểm tra siêu âm và mô tả kiểu, vị trí của các bất liên tục liên quan.

22
Nov2017

Nhà máy Thủy điện Khe Bố, tập đoàn điện lực Việt Nam, có công suất 140 MW được xây dựng trên dòng sông Lam thơ mộng. Để đảm bảo an toàn đập nước trong mùa mưa lũ, Nhà máy đã thiết kế tám cửa xả tràn nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và hàng triệu đồng bào sinh sống dưới vùng hạ lưu sông Lam.

22
Nov2017

Các tiêu chuẩn chấp nhận với phần lớn các Qui phạm ASME  đều dựa trên biên độ tín hiệu và chiều dài của phản xạ.

22
Nov2017

Phần 1.

 Jeffrey L. Garner, Ronald T. Nisbet

Một tỷ lệ sai sót cao trong các kiểm tra trình diễn năng lực đã chỉ ra rằng, việc đào tạo các kỹ thuật viên NDT trong kiểm tra siêu âm mối hàn thiếu hụt những nguyên tắc cơ bản trong việc phát hiện một cách hiệu quả và đánh giá kích thước bất liên tục. Các bài kiểm tra trình diễn năng lực này bao gồm Chương trình đánh giá kiểm tra viên siêu âm, QUTE, của Viện dầu khí Hoa kỳ, API, cũng như các chương trình kiểm tra Mock-Test thường được các công ty dầu khí lớn tổ chức.

22
Nov2017

Các nguồn tạo ra chỉ thị

Chỉ thị siêu âm bắt nguồn từ đâu? Từ các điều kiện hình học của mối hàn? hay từ một bất liên tục thực? Khi đã xác định được chỉ thị là từ một bất liên tục, cần phải nhận biết nó thuộc loại gì. Quá trình này bao gồm việc xác định vị trí của bất liên tục bằng cách dựng đồ họa đường truyền âm trên mặt cắt mối hàn và quan sát đặc trưng tín hiệu của chỉ thị.

Page 1 of 2

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 78 guests và không thành viên online