Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
22
Nov2017

Sáng ngày 29/12/2012 Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) tiến hành lễ mở thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị, vật tư cho dự án tăng cường năng lực nghiên cứu cho các phòng thí nghiệm năm 2012 - 2013

22
Nov2017

The new X-Strata920 from Oxford Instruments offers rapid and reliable XRF coating thickness measurement and materials analysis, combining sleek new design with improved stability and reliability, making a truly cost effective package.

22
Nov2017

The Troxler Model 3430 gives you the fast, accurate, and consistent results you need to fulfill the testing requirements on today's construction projects. The Model 3430 provides the basic features required for determining the density of asphalt, soil, aggregate or concrete and the moisture of soil or aggregate. It and the other gauges in the 3400 series have replaced conventional density test methods and have become the industry standard.

22
Nov2017

USM 35

Universal Ultrasonic Flaw Detector with bright color display protected according to IP 66

22
Nov2017

Tên Đề Tài:

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm thiết bị đo mật độ - độ ẩm nền móng công trình công nghiệp

Page 1 of 3

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 69 guests và không thành viên online