Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
22
Nov2017

Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ, một phương pháp chính trong số nhiều phương pháp Kiểm tra không phá hủy, có một vai trò hết sức cốt yếu trong lĩnh vực kiểm soát chất lượng công nghiệp. Thật hiếm có phương pháp nào như RT, ngay từ những ngày khởi đầu với những khám phá vật lý vĩ đại, lại gần như có ngay những ứng dụng thiết thực, hiệu quả vào cuộc sống xã hội.Gần 110 năm trôi qua, phương pháp chụp ảnh phóng xạ đã có những bước tiến lớn về kỹ thuật và ứng dụng thực tiễn. Trong quá trình chụp ảnh phóng xạ, giai đoạn sau cùng được “mong chờ nhất” là giải đoán ảnh. Với phương pháp chụp ảnh phóng xạ, việc giải đoán ảnh chụp, dù thường được thực hiện trong những điều kiện thuận lợi hơn, nhưng lại hàm chứa nhiều nội dung và yêu cầu kỹ thuật khá “khắc nghiệt”, đòi hỏi người thực hiện không chỉ sự tập trung và cẩn trọng cao độ, mà còn là những hiểu biết, kinh nghiệm sâu sắc.

Phòng Đào tạo trân trọng giới thiệu bài viết dưới đây của một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực NDT, với mong muốn cung cấp những thông tin hữu ích cho những người quan tâm về vấn đề thú vị này.

Hình 1. Ông Roentgen, Bà Marie Curie, Ông Beccquerel

Những bậc “tiền bối” khai sáng phương pháp RT

22
Nov2017

Trong tháng 07 và 08 năm 2013, Phòng Đào tạo, Trung tâm Đánh giá không phá hủy, đã và đang thực hiện Khóa đào tạo 04 phương pháp Kiểm tra không phá hủy (NDT) bao gồm: Chụp ảnh phóng xạ (RT), Kiểm tra Hạt từ (MT), Kiểm tra Thấm lỏng (PT), Kiểm tra Siêu âm (UT) và An toàn bức xạ trong Công nghiệp, cho các học viên đến từ Công ty Lilama – Thí nghiệm cơ điện tại Hà Nội.

22
Nov2017

Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE), là đơn vị thành viên của Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam, chuyên đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ trong lĩnh vực  kiểm tra không phá huỷ (NDT). NDE xin trân trọng chuyển  tới Công ty/ Anh (Chị), các thông tin liên quan về chương trình và các khóa học sắp tới trong tháng 06 tại Vũng Tàu như sau:

22
Nov2017

Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) đã nghiên cứu và chế tạo thành công đèn đọc phim công nghệ LED phục vụ cho việc giải đoán hình ảnh phim công nghiệp

Page 1 of 2

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 88 guests và không thành viên online