Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
22
Nov2017

Từ ngày 3 đến 6/12/2012 tại Putrajaya, Malaysia Cơ quan Khoa học và Công nghệ hạt nhân Úc (ANSTO) phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại quốc tế Canada và Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia mà trực tiếp là Cơ quan Cấp giấy phép năng lượng nguyên tử Malaysia (AELB) và Cơ quan Hạt nhân Malaysia (NMA) tổ chức Hội thảo về an ninh nguồn phóng xạ trong chụp ảnh công nghiệp và đo địa vật lý giếng khoan.   

22
Nov2017

Từ ngày 3 đến 6/12/2012 tại Putrajaya, Malaysia Cơ quan Khoa học và Công nghệ hạt nhân Úc (ANSTO) phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại quốc tế Canada và Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia mà trực tiếp là Cơ quan Cấp giấy phép năng lượng nguyên tử Malaysia (AELB) và Cơ quan Hạt nhân Malaysia (NMA) tổ chức Hội thảo về an ninh nguồn phóng xạ trong chụp ảnh công nghiệp và đo địa vật lý giếng khoan.   

22
Nov2017

660B source projector,  code TEN 660B

22
Nov2017

Compact, Lightweight Ir-192 Gamma Ray Projector


The GammaMat TSI 5/1 is the latest model in the GammaMat Series. It is the product of many years of development of gamma radiography devices for the universal application of Ir-192 sources. It incorporates a straight source channel, and a completely new, patented radiation labyrinth made of tungsten. The GammaMat TSI 5/1 uses no uranium moving parts, and it is smaller and lighter than the conventional S-channel devices. The GammaMat TSI 5/1 meets all the requirements of the ISO 3999:2000 standards.

22
Nov2017

Model 880 series source projectors are used for industrial applicationsof gamma radiography to inspect materials and structures in thedensity range of approximately 2.71 g/cm3 through 8.53 g/cm3.

Page 1 of 2

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 71 guests và không thành viên online