Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
22
Nov2017

Ngày 29/1/2016, Trung tâm Đánh giá không phá hủy tổ chức buổi hội thảo tìm hiểu về phương pháp MAT do TS. Nguyễn Hữu Đức trình bày.

22
Nov2017

Hòa chung trong không khí sôi nổi của “Hội nghị Khoa học và Công nghệ Hạt nhân toàn quốc lần thứ 11” đoàn cán bộ Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) do KS. Nguyễn Đức Huyền làm trưởng đoàn đã tới tham dự Hội nghị tại Đà Nẵng từ ngày 5 – 7/8/2015.

22
Nov2017

Vấn đề vi phạm đạo đức nhằm trốn tránh bị phát hiện ở giai đoạn ban đầu có thể gây ra sai hỏng, sự cố nghiêm trọng theo thời gian. Trong các ví dụ sau, khuyết tật đã được phát hiện và các quyết định có tính chủ đích đã được đưa ra để không báo cáo thiệt hại. Việc tiếp tục vận hành các nhà máy được xem là quan trọng hơn hậu quả tiềm tàng mà chúng có thể gây ra. Khi bạn đọc các ví dụ nêu ra ở đây, hãy cân nhắc những tác động có thể đã đóng một vai trò trong việc xuyên tạc hay dập đi việc báo cáo một cách chính xác và kịp thời.

22
Nov2017

Vấn đề vi phạm đạo đức nhằm trốn tránh bị phát hiện ở giai đoạn ban đầu có thể gây ra sai hỏng, sự cố nghiêm trọng theo thời gian. Trong các ví dụ sau, khuyết tật đã được phát hiện và các quyết định có tính chủ đích đã được đưa ra để không báo cáo thiệt hại. Việc tiếp tục vận hành các nhà máy được xem là quan trọng hơn hậu quả tiềm tàng mà chúng có thể gây ra. Khi bạn đọc các ví dụ nêu ra ở đây, hãy cân nhắc những tác động có thể đã đóng một vai trò trong việc xuyên tạc hay dập đi việc báo cáo một cách chính xác và kịp thời.

22
Nov2017

Kiểm tra không phá hủy (NDT) là một phần cốt yếu trong các chương trình, hệ thống đảm bảo và kiểm soát chất lượng trong công nghiệp. Một quá trình chế tạo, sản xuất hay dịch vụ có chất lượng cao, đi liền với với việc áp dụng NDT một cách hiệu quả và chất lượng.

Page 1 of 2

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 55 guests và không thành viên online