Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
22
Nov2017

Giới thiệu

Nhu cầu về nhân lực có khả năng thực hiện các công việc, nhiệm vụ NDT là rất lớn trong mọi lĩnh vực công nghiệp. Để xác định nhu cầu này, các hệ thống đã được phát triển nhằm đảm bảo nhân viên NDT được đào tạo thích hợp, vượt qua được các kỳ thi đánh giá, bao gồm cả bài thi viết và thực hành, và có đủ kinh nghiệm để ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật phù hợp thực hiện công việc NDT. Một cá nhân đáp ứng được cả ba yêu cầu này được đánh giá là “có trình độ” (qualified). Khi được đánh giá như vậy, họ có thể được chứng nhận, cấp chứng chỉ theo một số cách thức khác nhau bởi một số hệ thống chứng nhận NDT như được tóm lược dưới đây.

22
Nov2017

Giới thiệu

Nhu cầu về nhân lực có khả năng thực hiện các công việc, nhiệm vụ NDT là rất lớn trong mọi lĩnh vực công nghiệp. Để xác định nhu cầu này, các hệ thống đã được phát triển nhằm đảm bảo nhân viên NDT được đào tạo thích hợp, vượt qua được các kỳ thi đánh giá, bao gồm cả bài thi viết và thực hành, và có đủ kinh nghiệm để ứng dụng các phương pháp và kỹ thuật phù hợp thực hiện công việc NDT. Một cá nhân đáp ứng được cả ba yêu cầu này được đánh giá là “có trình độ” (qualified). Khi được đánh giá như vậy, họ có thể được chứng nhận, cấp chứng chỉ theo một số cách thức khác nhau bởi một số hệ thống chứng nhận NDT như được tóm lược dưới đây.

22
Nov2017

Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE), là đơn vị thành viên của Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam, chuyên đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ trong lĩnh vực  kiểm tra không phá huỷ (NDT). NDE xin trân trọng chuyển  tới Công ty/ Anh (Chị), các thông tin liên quan về chương trình và các khóa học sắp tới trong tháng 06 tại Vũng Tàu như sau:

22
Nov2017

NDE khai giảng Khóa đào tạo cấp chứng chỉ NDT tại Vũng Tàu tháng 7 năm 2012 nội dung chi tiết như sau:

22
Nov2017

NDE khai giảng Khóa đào tạo cấp chứng chỉ NDT tại Vũng Tàu tháng 7 năm 2012 nội dung chi tiết như sau:

Page 1 of 2

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 75 guests và không thành viên online