Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
22
Nov2017

NDT có một vai trò quan trọng trong QA/QC công nghiệp

Hình thành và phát triển từ những năm đầu thế kỷ 20, kiểm tra không phá hủy (NDT) đã trở thành một công cụ quan trọng và cũng là một nội dung hoạt động thiết yếu trong hầu hết các chương trình kiểm soát và đảm bảo chất lượng (QA/QC) công nghiệp ngày nay.

22
Nov2017

Kiểm tra siêu âm mối hàn yêu cầu hiểu biết mối hàn chế tạo như thế nào, hiểu biết về cấu hình mối hàn và các kiểu bất liên tục điển hình tìm thấy trong mỗi phương pháp hàn. Bài viết này sẽ giải thích một cách chung nhất các phương pháp hàn liên quan trong lĩnh vực kiểm tra siêu âm và mô tả kiểu, vị trí của các bất liên tục liên quan.

22
Nov2017

Các nguyên lý cơ bản của quá trình kiểm tra thấm lỏng vẫn không thay đổi kể từ những năm cuối 1880 khi mà phương pháp dầu và bột trắng lần đầu tiên được dùng để kiểm tra các bộ phận, kết cấu sắt thép.

22
Nov2017

Vấn đề vi phạm đạo đức nhằm trốn tránh bị phát hiện ở giai đoạn ban đầu có thể gây ra sai hỏng, sự cố nghiêm trọng theo thời gian. Trong các ví dụ sau, khuyết tật đã được phát hiện và các quyết định có tính chủ đích đã được đưa ra để không báo cáo thiệt hại. Việc tiếp tục vận hành các nhà máy được xem là quan trọng hơn hậu quả tiềm tàng mà chúng có thể gây ra. Khi bạn đọc các ví dụ nêu ra ở đây, hãy cân nhắc những tác động có thể đã đóng một vai trò trong việc xuyên tạc hay dập đi việc báo cáo một cách chính xác và kịp thời.

22
Nov2017

Về cơ bản, chụp ảnh phóng xạ (RT) có thể được miêu tả như một quá trình kiểm tra sử dụng chùm bức xạ điện từ có khả năng đâm xuyên và tạo ra hình bóng (trên phim) của cấu trúc bên ngoài cũng như bên trong của đối tượng kiểm tra. Bất kỳ một quá trình kiểm tra nào không phát hiện được các bất liên tục là vô nghĩa, gây ra sự nhầm lẫn và có thể tạo ra cảm nhận sai bất an hơn so với các sản phẩm đã được đánh giá đúng.

Page 1 of 2

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 94 guests và không thành viên online