Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
22
Nov2017

Nhằm đáp ứng nhu cầu cần được đào tạo và cấp chứng chỉ An toàn bức xạ của các cơ sở công nghiệp, y tế, các cơ quan, tổ chức và các cá nhân theo quy định tại thông tư số: 34/2014/TT-BKHCN ban hành ngày 27/11/2014 của Bộ khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đánh giá không phá hủy tổ chứckhoá đào tạo An toàn bức xạ trong công nghiệp, y tế và đào tạo bổ sung cho người phụ trách an toàn, phụ trách ứng phó sự cố tại Hà Nội.

22
Nov2017

Ngày 11/11/2013, Lễ ký Hợp đồng Đào tạo giữa Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp FORMOSA Hà Tĩnh và Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE) đã diễn ra long trọng, thành công tốt đẹp đánh dấu sự Hợp tác chiến lược, lâu dài giữa hai đơn vị.

22
Nov2017

Trung tâm Đánh giá không phá hủy (NDE), là đơn vị thành viên của Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt Nam, chuyên đào tạo, đánh giá và cấp chứng chỉ trong lĩnh vực  kiểm tra không phá huỷ (NDT) và An toàn bức xạ trong Công nghiệp (ATBX)

NDE xin trân trọng chuyển  tới Công ty/ Anh (Chị), các thông tin liên quan về chương trình và các khóa gần nhất như sau:

22
Nov2017

Như tin đã đưa, Chương trình về An ninh nguồn phóng xạ Vùng Đông Nam Á thuộc Cơ quan Khoa  học và Công nghệ hạt nhân Australia, phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia tổ chức Hội thảo Vùng Đông Nam Á lần thứ Hai về an ninh nguồn phóng xạ trong chụp ảnh công nghiệp và đo địa vật lý giếng khoan tại Malay sia từ ngày 3 đến 6 tháng 12 năm 2012

22
Nov2017

Từ ngày 3 đến 6/12/2012 tại Putrajaya, Malaysia Cơ quan Khoa học và Công nghệ hạt nhân Úc (ANSTO) phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại quốc tế Canada và Bộ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Malaysia mà trực tiếp là Cơ quan Cấp giấy phép năng lượng nguyên tử Malaysia (AELB) và Cơ quan Hạt nhân Malaysia (NMA) tổ chức Hội thảo về an ninh nguồn phóng xạ trong chụp ảnh công nghiệp và đo địa vật lý giếng khoan.   

Page 1 of 3

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 80 guests và không thành viên online