Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
22
Nov2017

Ngày 15/2/2017, Trung tâm Đánh giá không phá hủy tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở năm 2016: “Xây dựng chương trình và tài liệu đào tạo phương pháp kiểm tra trực quan (visual testing).

22
Nov2017

Trong những năm gần đây, Kiểm tra Không phá hủy (NDT) phát triển mạnh mẽ và trở thành lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật có vai trò quan trọng trong các hoạt động công nghiệp tại Việt Nam.

22
Nov2017

Tiếp theo hội thảo lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 04/2014 tại Hà Nội, theo như kế hoạch, ngày 24/1/2015 Trung tâm đánh giá không phá hủy đã tổ chức buổi hội thảo lần thứ hai đề tài nhà nước tại Vũng Tàu,  với các nội dung chính:

-          Nhu cầu, yêu cầu của đảm bảo, kiểm soát chất lượng NDT trong công nghiệp.

-          Đề xuất những nội dung cơ bản Mô hình khung QA/QC phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Giới thiệu Sản phẩm đề tài

22
Nov2017

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng hệ thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp sử dụng nguồn Co60 trên cơ sở sử dụng nguồn thải loại ứng dụng đối với vật liệu có chiều dày lớn được bắt đầu từ năm 2013. Chủ nhiệm đề tài là Giám đốc Trung tâm NDE Vũ Tiến Hà cùng với các cán bộ thực hiện đề tài, đến nay tiến độ đã đạt được những bước đi lớn.

22
Nov2017

Ngày 2 tháng 10 năm 2014, Trung tâm NDE đã tổ chức buổi nghiệm thu hai đề tài cấp Bộ là “ Sản xuất thử nghiệm máy phát tia X chụp ảnh phóng xạ công nghiệp tại Việt Nam” do Ths. Đinh Chí Hưng – Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ nhiệm và “ Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thử nghiệm thiết bị đo mật độ, độ ẩm của nền móng các công trình công nghiệp” do Ths. Nguyễn Tiến Phong – Phụ trách Phòng Nghiên cứu và phát triển.

Page 1 of 3

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 91 guests và không thành viên online